Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

752VII A193923
Cancer act, 1939. Zborník. [ 9 fol. ]
753VII As.d.23
Gábor, F.: Karcinogénne faktory v prostredí. [ 4 fol. ]
754VII A197223
Maňka, I.: Organizačná časť správy o účasti na Regionálnej konferencii Medzinárodnej únie proti rakovine, Krakov, október 1972. [ 15 fol. ]
755VII A198223
Maršálek, J.: Stébla naděje. Mladý svet, 11.XI.1982. [ 1 fol. ]
756VII As.d.23
Svoboda, J.: Some notes on the present – day development of studies of RNA oncogenic viruses. [ 8 fol. ]
757VII As.d.23
Ujházy, V.: Je správa Quicku pravdivá, alebo je to opäť jedna z posledných novinárskych kačíc? [ 2 fol. ]