Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

368II A 11970–198213
European Association for Cancer Research (EACR) – člen (doporučenia nových členov, žiadosti o príspevky, pozvánky na zasadania). [ 9 fol. ]
369II A 11982–198313
Union of Biological Sciences (IUBS) – podpredseda Československého národného komitétu (správa o činnosti IUBS za r. 1982, správa o účasti doc. Ing. E. Klimu na 21. generálnej konferencii IUBS). [ 23 fol. ]
370II A 11961–197013
World Health organization (WHO) – expert pre onkológiu – UICS (pozvánky, programy, referáty, správy, bulletin). [ 83 fol. ]