Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

276I C 219419
O zjednotení sérologického vyšetrovania na lues. Slovenský lekár, roč. III., č. 17, 1941. [ 7 fol., 2x, 1x separát ]
277I C 219439
O význame komplementu v pleurálnom exsudáte pri tuberkulóze. Bratislavské lekárske listy, roč. XXIII, 1943. [ 3 fol., 3x separát ]
278I C 219499
Nádory. Ľudová zdravoveda, 1949. [ 25 fol. ]
279I C 219499
Laboratórne vyšetrovanie praktického lekára. Vademecum slovenského lekára, s. 76–84. [ 8 fol. ]
280I C 219509
Naše skúsenosti so sérosekciou na Ca pomocou metylénovej modrej. Bratislavské lekárske listy, roč. XX, Supplementum I. Zborník prác venovaných k IX. zjazdu KSS, s. 8–12, 1950. [ 3 fol., 1x, 3x separát ]
281I C 219519
Problém serodiagnostiky rakoviny Hugginsovou skúškou. Časopis lékařů českých, 90, 1951. [ 2 fol., 1x separát ]
282I C 219519
Novšie poznatky experimentálnej onkológie. Chemické zvesti 5/8, s. 475–483, 1951. [ 9 fol. ]
283I C 219539
Nádory. Zdravoveda, s. 539–550, Bratislava, Tatran, 1953. [ 12 fol. ]
284I C 219549
O niektorých úlohách našej onkológie. Československá onkológia, roč. I., č. 1, s. 3–4, 1954. [ 2 fol. ]
285I C 219549
Novšie náhľady na vznik nádorov z hľadiska vírusovej etiológie. Československá onkológia, roč. I., č. 3–4, s. 219–229, 1954. [ 11 fol. ]
286I C 219549
Pokus o prenos Sarkomu Crocker 180 nebunečným filtrátom. Československá onkológia, roč. I., č. 3–4, s. 249–253. [ 4 fol., 2x ]
287I C 219549
Novaja filtrijuščajasja kurinaja opuchol. Československá onkológia, roč. I., č. 3–4, s. 230–234, 1954. [ 4 fol. ]
288I C 219559
Súčasný stav boja proti zhubným nádorom. Československá zdravoveda 3/4, s. 196–201, 1955 [ 6 fol. ]
289I C 219559
Niektoré problémy súčasnej onkológie. Náš boj proti rakovine, s. 27–31, Bratislava, 1955. [ 5 fol. ]
290I C 219559
Reaktivačná schopnosť normálneho a rakovinového séra na aktiváciu alkalickej fosfatáry. Československá onkológia II., č. 1, s. 38–45, 1955. [ 5 fol., 2x ]
291I C 219559
10 rokov Československej onkológie. Sovětská věda – lékařství, 5/3, s. 264–266, 1955. [ 3 fol. ]
292I C 219559
O československej onkológii. Voprosy onkologiji, roč. I., č. 2., s. 88–90, 1955. [ 3 fol. ]
293I C 219569
Experimental Erytholeukemia induced by Cell-free Filtrates from Rat Tumours. Československá onkológia, roč. III., č. 4., s. 267–269, 1956. [ 3 fol. ]
294I C 219579
Organizacja walki z nowotworami zlošliwymi w Czechoslowacji. Zdrawie publiczne, č. 2, s. 149–155, 1957. [ 7 fol. ]
295I C 219579
O niektorých otázkach súčasnej onkológie. Naša veda, roč. IV, č. 11, s. 473–477, 1957. [ 5 fol. ]
296I C 219579
Erythroleukämie der Ratte, hervorgerufen durch zellfreie Karcinom – Filtrate. Acta haematologica, č. 17, s. 34–41, 1957. [ 8 fol. ]
297I C 219579
O nebezpečenstve pokusov s nukleárnymi zbraňami. Časopis lékařů českých, č. 47, s. 1461–1463, 1957. [ 3 fol. ]
298I C 219579
Novšie názory na vznik rakovinovej choroby. Klinická problematika niektorých kostných novotvarov, s. 11–14, Bratislava, 1957. [ 4 fol. ]
299I C 219589
Zhoubné bujení. Časopis lékařů českých, č. 23–24, s. 737–738, 1958. [ 2 fol. ]
300I C 219589
Náčrt experimentálnej onkológie. Kapitoly z patologickej fyziológie. Svojpomocné vydanie Ústavu pre všeobecnú a experimentálnu patológiu, Bratislava, 1958. [ 17 fol. ]
301I C 219599
Antibodies in Tumours Disaese. Part I. Antibodies against Deal's Guinea – Pig Sarcoma, Detected by Method od Passive Anaphylaxis. Neoplasma VI, č. 1, s. 6–9, 1959. [ 3 fol., separát ]
302I C 219599
K etiológii a patogenéze nádorov. Rakovina horných cest dýchacích a hrtanu, s. 16–20, Praha, SZN, 1959. [ 5 fol. ]
303I C 219609
Zellfrei übertragbare Leukämien der Ratte. Berliner Sympozion über Fragen der Carcinogenese, Berlín, Akademie Verlag, 1960. [ 1 fol. ]
304I C 219609
The Properdin system in tumorous Disease. Part VI. Influence od the Properdin Fraction on the Cancerogenic Activity of Chicken Tumour Virus B 77. Neoplasma, roč. VII, č. 1, s. 26–30, 1960. [ 4 fol. ]
305I C 219609
Elektroforéza histónu z teľacieho týmu značkovaného rádiojódom in vitro v pufroch obsahujúcich močovinu. Biológia, roč. XV, č. 10, s. 776–779, 1960. [ 3 fol. ]
306I C 219609
Zhodnotenie zjazdu experimentálnej onkológie v Mariánskych Lázňach. Neoplasma Supplementum, s. 153–154, 1960. [ 2 fol. ]
307I C 2196110
The Interaction of Calf Thymus Histone with Human Serum Albumin and Gamma Globulin. Neoplasma, roč. VIII., č. 5, s. 471–475, 1961. [ 3 fol. ]
308I C 2196110
Turbidimetric Investigations on Changes Occuring in the Mixture of Histone Isolated from Calf Thymus and Serum Albumin. Neoplasma, roč. VIII., č. 5, s. 477–481, 1961. [ 3 fol. ]
309I C 2196110
Paper-Electrophoretic Study on the Possibilities of Binding between Histon Isolated from Calf Thymus and Human Serum Albumin. Neoplasma, roč. VIII., č. 5, s. 483–486, 1961. [ 2 fol. ]
310I C 2196110
Release of Tumour Virus by Cells of the B 77. Fowe Virus Tumour in Vitro. Neoplasma, roč. VIII., č. 5, s. 495–500, 1961. [ 3 fol. ]
311I C 2196210
O the Release of Chick Tumour Viruses by Cells in Vitro. Neoplasma, roč. IX., č. 1, s. 9–24, 1962. [ 8 fol. ]
312I C 2196210
Determination of Uridine Kinase Activity in Some Human Tumours and in Leuceamic Cells using 4,5–614–Azauridine as Substrate. Neoplasma, roč. IX., č. 1, s. 101–103, 1962. [ 2 fol. ]
313I C 2196210
The Development of Experimental Oncology in Czechoslovakia. Neoplasma, roč. IX., roč. 3, s. 239–252, 1962. [ 7 fol. ]
314I C 2196210
Zvíťazí veda nad rakovinou? Smena, 29.VIII.1962. [ 1 fol., 2x ]
315I C 2196210
Kruh sa zužuje. Slovenka, 8.IX.1962. [ 1 fol. ]
316I C 2196210
Ide o zdravie ľudstva. Roľnícke noviny, 30.XII.1962. [ 1 fol. ]
317I C 2196210
Slepačie vírusové nádory. Problémy klinickej a experimentálnej onkológie, s. 77–106, Bratislava, 1962.
318I C 2196210
Desať rokov výskumného ústavu onkologického v Bratislave. Problémy klinickej a experimentálnej onkológie, s. 5–10, 1962. [ 4 fol. ]
319I C 2196310
Induction of Sarcoma in Ducks by the Fowl Tumour Virus. Neoplasma, roč. X., č. 4, s. 445–447, 1963. [ 2 fol. ]
320I C 2196310
Biologické vlastnosti slepačieho vírusového nádoru B 77. Bratislavské lekárske listy, roč. XLIII., č. 12, s. 697–701, 1963. [ 5 fol., 2x separát ]
321I C 2196410
Pock Formation in the Chorioallantoic Membranes of Duck Embryo Induced by Chick Tumour Viruses. Neoplasma, roč. XI., č. 3., s. 320–323, 1964. [ 4 fol. ]
322I C 2196410
Comparison of Some Avian Tumor Viruses. National Cancer Institute Monograph, No. 17, s. 213–326, 1964. [ 6 fol. ]
323I C 2196510
Príznak choroby s veľkým „R“. Roľnícke noviny, 16.I.1965. [ 1 fol. ]
324I C 2196610
Rakovina očami bratislavského onkológa, 1966. [ 2 fol. ]
325I C 2196710
Svet oslávi P. Bezruča. Aj o úlohách svetového a československého mierového hnutia. Ľud, 10.I.1967. [ 2 fol. ]
326I C 2196710
Rozhovor o rakovine. Príroda a spoločnosť, č. 3, s. 10–13, 1967. [ 3 fol. ]
327I C 2196810
Vírusy a nádory. Časopis lékařů českých, č. 107, s. 459–461, 1968. [ 3 fol. ]
328I C 2196810
A daganatok virológiája. Magyar onkologia 12/3, s. 135–138, 1968. [ 4 fol. ]
329I C 2197110
Group-specific Antigens of Ascites Rat Tumours Induces by B 77 Virus. Neoplasma, roč. VIII., č. 6, s. 551–554, 1971. [ 2 fol. ]
330I C 2197310
Sústredený nápor proti rakovine. Pravda, 17.IV.1973. [ 1 fol. ]
331I C 2197310
Hrozba a naděje. Rozhlas, č. 39, 1973. [ 2 fol. ]
332I C 2197610
Zburcujeme svedomie sveta. Nové slovo, 17.VI.1976. [ 1 fol. ]
333I C 2197710
Odsudzujeme (Charta 77). Nové slovo, 20.I.1977. [ 1 fol. ]
334I C 2197710
Novšie poznatky z onkovirológie. Bratislavské lekárske listy, roč. LXVII, č. 3, s. 249–255, 1977. [ 4 fol., 5x separát ]
335I C 2197710
Za ďalšie víťazstvá mieru. Mír, roč. XXIV., č. 6, s. 1, 1977. [ 1 fol. ]
336I C 2197710
K slávnym májovým dňom. Praktický lékař, roč. LVII, č. 9, s. 313–314, 1977. [ 1 fol., 2x ]
337I C 2197710
Do svedomia. Nové slovo, 2.VI.1977. [ 1 fol. ]
338I C 2197710
Význam slova mier. Slovenka, 2.IX.1977. [ 1 fol. ]
339I C 2197710
Jediná alternatíva ľudstva. Nové slovo, roč. XIX, 8.IX.1977. [ 1 fol., 2x ]
340I C 2197710
Rakovina – stálé hledání. Mladý svět, roč. XIX., č. 43, 1977. [ 2 fol. ]
341I C 2197810
Žena dnes, včera a zajtra. Slovenka, 17.II.1978. [ 2 fol. ]
342I C 2197810
V znamení internacionalizmu. Mír, roč. XXV., č. 8, 1978. [ 2 fol. ]
343I C 2197810
Neutíchajúci medicínsky front. Nedeľná pravda, roč. X., 3.XI.1978. [ 1 fol. ]
344I C 2197810
Stupne pre mier. Nedeľná pravda, roč. XI., 22.XII.1978. [ 1 fol. ]
345I C 210
Umění přijít včas. Výber zo svetovej a československej tlače, roč. XII., 15.II.1979.
346I C 2197910
Mier pre nás. Tridsať rokov svetového a československého mierového hnutia. Nové slovo, 1.V.1979. [ 1 fol. ]
347I C 2197910
O mierovej politike. Mír, roč. XXXI., č. 12, s. 9, 1979. [ 1 fol. ]
348I C 2198010
Doc. MUDr. Štefan Hupka, CSc. 60-ročný. Bratislavské lekárske listy, č. 2, s. 245, 1980. [ 1 fol. ]
349I C 2198010
Slová a činy sa nesmú rozchádzať. Nedeľná pravda, 10.X.1980. [ 1 fol. ]
350I C 2198010
Mierový odkaz zo Sofie. Mír, č. XI., s. 1, 1980. [ 1 fol. ]
351I C 2198110
Pugwashské hnutie. Mír, č. 3, s. 5–6, 1981. [ 1 fol. ]
352I C 2198110
Na viacerých frontoch. Práca, 27.IV.1981. [ 1 fol. ]
353I C 2198110
Nič nie je dôležitejšie ako mier. Pravda, 31.XII.1981. [ 1 fol. ]
354I C 2s.d.10
Blahoželanie k MDŽ. [ 1 fol. ]