Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

402III D194915
Rád 25. února – strieborná medaila. Zbierka medailí č. 66 ]
403III D195915
Odznak k 10. výročiu svetového mierového hnutia. Zbierka medailí č. 67 ]
404III D196215
Medaila J. E. Purkyně. Zbierka medailí č. 68 ]
405III D196815
Čestné uznanie za upevňovanie jednoty ľudu a aktívnu pomoc pri výstavbe socializmu.
406III D196915
Pamätný odznak Svetovej rady mieru. Zbierka medailí č. 69 ]
407III D197115
Pamätná medaila k 50. výročiu KSČ. Zbierka medailí č. 70 ]
408III D1972
Medaila k 40-ročnici Onkologického inštitútu M. Sklodowskej–Curie. [ Zbierka medailí č. 71 ]
409III D197216
Zlatá medaila Univerzity Komenského. [ Zbierka medailí č. 72 ]
410III D197216
Rad práce. Zbierka medailí č. 73 ]
411III D197316
Čestné uznanie Univerzity Komenského za aktívnu účasť v boji za víťazstvo socialistickej revolúcie, dlhoročnú obetavú prácu na pedagogicko-vedeckom úseku a pri budovaní socialistickej vysokej školy.
412III D197316
Štátna cena Klementa Gottwalda. Zbierka medailí č. 74 ]
413III D1973
Pamätná medaila k 25. víročiu Víťazného februára. Zbierka medailí č. 75 ]
414III D1973
Plaketa k 25. výročiu vzniku československého mierového hnutia. Zbierka medailí č. 76 ]
415III D197416
Medaila J. B. Guotha. Zbierka medailí č. 77 ]
416III D1975
Medaila k 30. výročiu oslobodenia. Zbierka medailí č. 78 ]
417III D1976
Medaila Za zásluhy o rozvoj socialistického zdravotníctva. Zbierka medailí č. 79 ]
418III D1977
Plaketa J. Jesenia Za zásluhy v lekárskych vedách – zlatá. [ Zbierka medailí č. 80 ]
419III D197716
Plaketa ČSAV Za zásluhy o vedu a ľudstvo – strieborná. Zbierka medailí č. 81 ]
420III D197716
Medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského – zlatá. Zbierka medailí č. 82 ]
421III D1977
Zlatá plaketa Slovenského zväzu žien. [ Zbierka medailí č. 83 ]
422III D1977
Medaila mesta Trenčín. Zbierka medailí č. 84 ]
423III D197716
Čestné uznanie za činnosť v Československom mierovom hnutí.
424III D197816
Rad Víťazného februára. Zbierka medailí č. 85 ]
425III D197816
Odznak Akadémie vied DDR. [ Zbierka medailí č. 86 ]
426III D197816
Čestné uznanie za dlhoročný aktívny podiel na príprave časopisu „Mír“.
427III D197916
Medaila k 30. výročiu hnutia Svetovej rady mieru. Zbierka medailí č. 87 ]
428III D1979
Medaila mesta Mikulova. Zbierka medailí č. 88 ]
429III D197916
Čestný člen Bulharskej akadémie vied – diplom.
430III D197916
Cena J. E. Purkyně za r. 1979.
431III D198116
Čestná medaila Vysokej školy veterinárnej v Košiciach. [ Zbierka medailí č. 89 ]
432III D198116
Čestné uznanie pri príležitosti 25. výročia založenia Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.
433III D198216
Rad republiky. Zbierka medailí č. 90 ]
434III D198216
Za zásluhy o vědu a lidstvo – Zlatá plaketa ČSAV. Zbierka medailí č. 91 ]
435III D198216
Medaila Československého mierového hnutia za mimoriadne zásluhy o rozvoj hnutia a za vynikajúce výsledky pri budovaní socializmu v ČSSR. Zbierka medailí č. 92 ]
436III D198216
Pamätná medaila Lidíc. Zbierka medailí č. 93 ]
437III D1983
Medaila k 150. výročiu Lekársko-slowanskej spoločnosti v Pešti. Zbierka medailí č. 94 ]
438III D1983
Medaila k národnej filatelistickej výstave Slovensko '83. Zbierka medailí č. 95 ]
439III D
Rad SNP I. triedy. Zbierka medailí č. 96 ]
440III D
Zlatá medaila SAV. Zbierka medailí č. 97 ]
441III D
Odznak k 25-ročnici Svetovej rady mieru. Zbierka medailí č. 98 ]
442III D
Medaila k 50-ročnici republiky. Zbierka medailí č. 99 ]
443III D
Československá cena mieru. [ Zbierka medailí č. 100 ]
444III D
Medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti. Zbierka medailí č. 101 ]
445III D
Medaila P. Jilemnického. [ Zbierka medailí č. 102 ]
446III D
Medaila k 50-ročnici Československého červeného kríža. Zbierka medailí č. 103 ]
447III D
Odznak SČSP. Zbierka medailí č. 104 ]
448III D
Odznak Vojenskej politickej akadémie K. Gottwalda. Zbierka medailí č. 105 ]
449III D
Bronzový odznak Brigády socialistickej práce. Zbierka medailí č. 106 ]
450III D
Plaketa Bulharského národného komitétu na obranu mieru. [ Zbierka medailí č. 107 ]
451III D
Medaila M. I. Kalinina. Zbierka medailí č. 108 ]
452III D
Medaila k 100. výročiu Odeskej univerzity I. I. Mečnikova. Zbierka medailí č. 109 ]
453III D
Pamätná medaila Kijeva. Zbierka medailí č. 110 ]
454III D
Medaila Akadémie lekárskych vied ZSSR. Zbierka medailí č. 111 ]
455III D
Medaila k 600-ročnici pražskej Karlovej univerzity. [ Zbierka medailí č. 112 ]
456III D
Plaketa k 50-ročnici Inturistu. Zbierka medailí č. 113 ]
457III D
Odznak J. E. Purkyně. Zbierka medailí č. 114 ]
458III D
Medaila SAV – strieborná. [ Zbierka medailí č. 119 ]
459III D
Medaila SAV – zlatá. [ Zbierka medailí č. 120 ]