Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

387II D1952–195313
Redakčná rada Zdravovedy, Tatran – člen (príspevky: „Osobná hygiena“, „Zásobovanie obyvateľstva Slovenska pitnou vodou“). [ 31 fol. ]