Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

619V A 2194619
Schôdzka Onkologického ústavu. [ 1 fol. ]
620V A 2195419
Schôdzka s vedcami z Bolívie na Onkologickom ústave. [ 1 fol. ]
621V A 2195619
S kultúrnou delegáciou v Indii. [ 21 fol. ]
622V A 2195619
Služobná cesta v ZSSR. [ 62 fol. ]
623V A 2195719
Návšteva v Onkologickom ústave v Brne. [ 2 fol. ]
624V A 2195819
Služobná cesta do Londýna. [ 1 fol. ]
625V A 2196019
Služobná cesta v Bukurešti, marec 1960. [ 3 fol. ]
626V A 2196219
Oslavy k 50-ročnému jubileu. [ 62 fol. ]
627V A 2196219
VIII. internacionálny onkologický kongres, Moskva, júl 1962. [ 1 fol. ]
628V A 2196219
Minister zdravotníctva J. Plojhar odovzdáva V. Thurzovi Medailu J. E. Purkyně. [ 1 fol. ]
629V A 2196319
VI. onkologický kongres v Budapešti, november 1963. [ 1 fol. ]
630V A 2196619
Delegát ČSAV v USA a Kanade, Passadena, máj 1966. [ 1 fol. ]
631V A 2196619
IX. internacionálny onkologický kongres, Tokio, október 1966. [ 51 fol. ]
632V A 2196720
II. internacionálne sympózium o biológii ľudských nádorov, Rím, apríl 1967. [ 26 fol. ]
633V A 2196720
Oslavy jubilea prof. Muchu – október 1967. [ 1 fol. ]
634V A 2196720
Služobná cesta, Leningrad, október 1967. [ 12 fol. ]
635V A 2196720
Kongres juhoslovanskej kancerologickej spoločnosti vo Vrnjačka Banja, 1967. [ 40 fol. ]
636V A 2196820
Študijná cesta, Holandsko, marec 1968. [ 2 fol. ]
637V A 2196820
Rokovanie s Maďarskou mierovou radou, Budapešť, september 1968. [ 39 fol. ]
638V A 2196920
Sympózium v Inštitúte pre výskum rakoviny, Berlín. [ 3 fol. ]
639V A 2197120
Služobná cesta, Budapešť, marec 1971. [ 2 fol. ]
640V A 2197220
Služobná cesta, ZSSR, Kyjev, Odesa, október 1972. [ 20 fol. ]
641V A 2197220
Oslavy 60-ročného jubilea (album). [ 76 fol. ]
642V A 2197320
Študijná cesta, Mongolsko, júl 1973. [ 9 fol. ]
643V A 2197320
Stretnutie Európskej asociácie pre výskum rakoviny, Heidelberg, október 1973. [ 1 fol. ]
644V A 2197320
Návšteva kubánskej delegácie na Ústave experimentálnej onkológie, november 1973. [ 1 fol. ]
645V A 2197320
Schôdzka usporiadaná k 25. výročiu založenia Ústavu experimentálnej onkológie, Smolenice. [ 2 fol. ]
646V A 2197320
Mierový kongres, Moskva. [ 1 fol. ]
647V A 2197420
Zasadanie Vedeckej rady RVHP, Brno, apríl 1974. [ 6 fol. ]
648V A 2197420
Zasadenie SEV – onkovirológia, Bratislava, jún 1974. [ 1 fol. ]
649V A 2197420
XI. Internacionálny onkologický kongres, Florencia, október 1974. [ 1 fol. ]
650V A 2197420
Porada komisie WHO pre boj proti rakovine, Ženeva, 1974. [ 1 fol. ]
651V A 2197420
Služobná cesta, Bulharsko. [ 78 fol. ]
652V A 2197520
Porada expertov pre problém „Vedecké základy boja proti rakovine“, Riga. [ 2 fol. ]
653V A 2197620
Zjazd KSS, Bratislava, apríl 1976. [ 2 fol. ]
654V A 2197620
Zasadanie Slovenskej mierovej rady, návšteva Chirany, Stará Turá, máj 1976. [ 2 fol. ]
655V A 2197620
Konferencia o odzbrojení, Helsinki, september 1976. [ 1 fol. ]
656V A 2197620
2. zasadanie Rady zmocnencov členských krajín RVHP „Zhubné novotvary“. [ 2 fol. ]
657V A 2197620
Zasadanie Pugwashského výboru a 25. konferencie hnutia o otázkach rozvoja, zdrojov a svetovej bezpečnosti, India, Madros. [ 52 fol. ]
658V A 2197720
Zasadanie pri príležitosti 25. výročia založenia Výskumného ústavu onkologického vo Viedni, september 1977. [ 8 fol. ]
659V A 2197720
Ideologická konferencia ÚEO, Bratislava, október 1977. [ 3 fol. ]
660V A 2197720
Oslavy k 65-ročnému jubileu, november 1977. [ 1 fol. ]
661V A 2197720
Udelenie striebornej plakety ČSAV za „Zásluhy o vedu a ľudstvo“, november 1977. [ 21 fol. ]
662V A 2197720
Kurz RVHP pre mladých onkovirológov, Bratislava. [ 1 fol. ]
663V A 2197720
Udelenie čestného členstva Švédskej akadémie, Uppsala, 1977. [ 1 fol. ]
664V A 2197820
Zasadnutie predsedníctva Slovenskej mierovej rady, Trenčín, február 1978. [ 8 fol. ]
665V A 2197920
IX. medzinárodný kongres o problematike leukémie, Picunda, október 1979. [ 1 fol. ]
666V A 2197920
Porada RVHP o rakovine pľúc, Podunajské Biskupice. [ 5 fol. ]
667V A 2198021
Onkologické dni, Bratislava, november 1980. [ 1 fol. ]
668V A 2198221
Onkologické dni, Brno, 1982. [ 4 fol. ]
669V A 2s.d.21
Stretnutie s prof. Lednárom vo Švédsku. [ 1 fol. ]
670V A 2s.d.21
Stretnutie s prof. Libikom. [ 2 fol. ]
671V A 2s.d.21
Prednáška v Závode MDŽ, Bratislava. [ 1 fol. ]
672V A 2s.d.21
Stretnutie pri príležitosti sympózia v Moskve. [ 2 fol. ]
673V A 2s.d.21
Výstava lekárskych exponátov vo Viedni. [ 14 fol. ]
674V A 2s.d.21
Na rybačke pri Počúvadle. [ 4 fol. ]
675V A 2s.d.21
Návšteva Domova vedeckých pracovníkov v Smoleniciach. [ 2 fol. ]
676V A 2s.d.21
Brigáda pracovníkov Ústavu experimentálnej onkológie. [ 15 fol. ]
677V A 2s.d.21
Pohreb akademika Wolfa. [ 3 fol. ]
678V A 2s.d.21
Stretnutie s vedeckými pracovníkmi. [ 19 fol. ]