Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

355I D1950–197911–12
Osobné zápisky; poznámky; výpisky z literatúry (osobné poznámky z porád riaditeľov, Predsedníctva Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva, Predsedníctva SAV, Filozoficko-metodologických seminárov, straníckej skupiny, poznámky a výpisky z odbornej problematiky – onkológie, imunológie, biológie). [ 1245 fol. ]