Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

160I B 219505
Naše skúsenosti so seroreakciou na Ca pomocou methylenovej modrej. Bratislavské lekárske listy, Supplementum I., Zborník prác venovaný k IX. zjazdu KSS, 1950. [ 3 fol. ]
161I B 219515
Problém serodiagnostiky rakoviny Hugginsovou skúškou. Časopis lékařů českých, č. 90, s. 631–634, 1951. [ 6 fol., 3x ]
162I B 219535
Rakovina a boj proti nej. Zdravoveda, s. 1–87, Osveta, Martin, 1953. [ 73 fol. ]
163I B 219535
Nádory. Zdravoveda, s. 539–551, Bratislava, 1953. [ 24 fol. ]
164I B 219545
Novšie náhľady na vznik nádorov z hľadiska vírusovej etiológie, č. 1, s. 219–229, 1954. [ 19 fol. ]
165I B 219545
Nový filtrabilný slepačí nádor. Československá onkológia, č. 1, s. 230–234, 1954. [ 6 fol. ]
166I B 219545
Sovietska veda – lekárstvo (úvodník). [ 1 fol. ]
167I B 219555
Súčasný stav boja proti zhubným nádorom. Československá zdravoveda, 3/4, s. 196–201, 1955. [ 9 fol., 2x ]
168I B 219575
Novšie názory na vznik rakovinnej choroby. Klinická problematika niektorých kostných novotvarov, s. 11–14, Bratislava, 1957. [ 7 fol., 3x ]
169I B 219575
O nebezpečí pokusov s nukleárnymi zbraňami. Časopis lékařů českých, s. 1461–1463, 1957. [ 5 fol., 2x ]
170I B 219575
O niektorých otázkach súčasnej onkológie. Naša veda 4, s. 473–477, 1957. [ 12 fol. ]
171I B 219585
O spolupráci Výskumného ústavu onkologického v Bratislave so sovietskymi onkológmi. [ 2 fol. ]
172I B 219585
Náčrt experimentálnej onkológie. Kapitoly z patologickej fyziológie. Svojpomocné vydanie Ústavu pre všeobecnú a experimentálnu patológiu v Bratislave, 1958. [ 15 fol. ]
173I B 219585
O nových poznatkoch vo výskume rakoviny. [ 4 fol. ]
174I B 219585
Spomienka na februárové dni 1948. [ 1 fol. ]
175I B 219585
O niektorých skúsenostiach z Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. [ 10 fol. ]
176I B 219595
K etiológii a patogenéze nádorov. Rakovina horných ciest dýchacích a hrtanu. Praha, SZN, s. 16–20, 1959. [ 6 fol., 2x ]
177I B 219605
Zellfrei übertragbare Leukämien der Ratie. Berliner Symposion über Fragen der Carcinogenese, s. 279, Berlin, Akademie Verlag, 1960. [ 2 fol. ]
178I B 219605
Vírusy a rakovina. Naša veda, 7, č. 1, s. 14–17, 1960. [ 5 fol. ]
179I B 219605
Zhodnotenie zjazdu experimentálnej onkológie v Mariánskych Lázňach, Neoplasma Supplementum, s. 153–154, 1960. [ 3 fol. ]
180I B 219605
Leukémia vo Výskumnom ústave onkologickom v Bratislave. [ 4 fol. ]
181I B 219625
O 8. svetovom protikarovinovom kongrese v Moskve. Roľnícke noviny, 1962. [ 4 fol. ]
182I B 219625
O 8. svetovom protirakovinovom kongrese v Moskve. Práca, 1962. [ 2 fol. ]
183I B 219625
Ghana – zem pod čiernymi hviezdami. Naša veda, 1962. [ 5 fol. ]
184I B 219625
Novšie pohľady na spôsob vzniku nádorov. Naša veda, 1962. [ 6 fol. ]
185I B 219635
Some Properties of the Fowl Virus Tumour B 77. Acta Union centre le Cancer 19, s. 304–305, 1963. [ 4 fol. ]
186I B 219635
Biologické vlastnosti slepačieho vírusového nádoru B 77. Bratislavské lekárske listy 43, s. 697, 1963. [ 5 fol. ]
187I B 219645
Spomienky na prácu v Sanatoriu Penzijného ústavu súkromných úradníkov v Novom Smokovci. [ 3 fol. ]
188I B 219645
Comparasion of Some Avian Tumor Viruses. National Cancer Institute Monography, No. 17, s. 231–236, 1964. [ 12 fol. ]
189I B 219656
Zaujímavosti z biológie nádorov. [ 6 fol. ]
190I B 219656
Príznaky choroby s veľkým R. Roľnícke noviny, roč. XX, s. 6, 1965. [ 6 fol. ]
191I B 219656
Od Helsínk po Sofiu. Mír, 1965. [ 5 fol. ]
192I B 219656
Hygiena, základ propadandy. Smena. [ 4 fol., 2x ]
193I B 219666
Žena vo vede. Pravda, 1966. [ 3 fol. ]
194I B 219676
Lev Alexandrovič Zilber. Časopis lékařů českých, 1967. [ 2 fol., 2x ]
195I B 219676
O boji proti rakovine. Príroda a spoločnosť, 1967. [ 6 fol., 2x ]
196I B 219686
Vírusy a nádory. Časopis lékařů českých, s. 459–461, 1968. [ 10 fol., 4x ]
197I B 219686
Výživa a nádory. Zdravie, 1968. [ 7 fol., 2x ]
198I B 219696
Socialistický inteligent nevyčkáva. Nové slovo, 1969. [ 10 fol. ]
199I B 219696
Studies on Group-specific Antigens in Tumours Induced with Avian Tumour Viruses in Rats. International Journal Journal of Cancer, 4, s. 852–858, 1969. [ 2 fol. ]
200I B 219706
Avian Leukonics Sarcoma Virus Group Specific Antigens in Heteroinduced Rat Tumours. Neoplasma, s. 97–10, 1970. [ 7 fol., 3x ]
201I B 219706
O podmienkach pre celonárodnú depistáž rakoviny. Zdravie, 1970. [ 6 fol., 2x ]
202I B 219706
Doc. MUDr. Štefan Hupka, CSc. 50-ročný. [ 3 fol. ]
203I B 219716
Group-specific Antigens of Ascites Rat Tumours Induced by B 77 Virus. Neoplasma 18, č. 6, s. 551–554, 1971. [ 1 fol., tézy, 3x ]
204I B 219726
Expression of B 77 avian sarcom virus genome in the LA 9 RBI asc. (mouse x rat) hybrid cells. European Journal of Cancer, 1972. [ 1 fol. ]
205I B 219726
O agresii USA v Indočíne. ČTK, 1972. [ 1 fol. ]
206I B 219726
K životnému jubileu Valiky Šmidkovej. Slovenka, 1972. [ 1 fol. ]
207I B 219726
Zhromaždenie pre Európsku bezpečnosť a spoluprácu v Bruseli. Mier, 1972. [ 3 fol. ]
208I B 219726
Nekrológ k úmrtiu akademika I. Staneka. Vesmír, 1972. [ 3 fol. ]
209I B 219726
Súčasný stav liečenia rakoviny. Magazín zdravia, 1972. [ 5 fol. ]
210I B 219736
Ocenenie mierovej práce v r. 1972. [ 1 fol. ]
211I B 219736
Vzťah medzi hostiteľom a prostredím. K etrológiii ľudskej rakoviny – využitie výskumu. [ 11 fol. ]
212I B 219736
Spomienka na akademika Ivana Staneka. [ 3 fol., 3x ]
213I B 219736
Za doc. MUDr. Františkom Seleckým, CSc. [ 3 fol. ]
214I B 219736
O problematike Životného prostredia. Životné prostredie, 1973. [ 2 fol. ]
215I B 219736
Výsledky prvej medzinárodnej porady expertov – onkológov členských štátov RVHP. [ 2 fol. ]
216I B 219736
Moderné názory na etiológiu zhubných nádorov (teórie vzniku). Náš boj proti rakovine, 1973. [ 11 fol., 2x ]
217I B 219736
O význame nadchádzajúceho svetového kongresu mierových síl v Moskve. [ 2 fol., 4x ]
218I B 219736
O Svetovom kongrese mierových síl v Moskve v októbri 1973. [ 3 fol. ]
219I B 219746
Charakteristika vtáčieho nádorového vírusu B 77. [ 3 fol. ]
220I B 219746
Riziko z radiačného šírenia v životnom prostredí moderného človeka. Životné prostredie, 1974. [ 6 fol. ]
221I B 219756
Čo vieme o rakovine? Zdravoveda, Osveta, Martin,1975. [ 35 fol., 2x ]
222I B 219756
Hodnotenie výskumu, diagnostiky a úrovne československej onkológie. Svet socializmu. [ 3 fol. ]
223I B 219756
Súčasný stav a perspektíva onkologického výskumu. [ 3 fol. ]
224I B 219756
Etiológia nádorov (s ohľadom na ľudské nádory). Klinická onkológia, 1975. [ 13 fol., 3x ]
225I B 219756
Fyzikálne faktory v onkogenéze. Klinická onkológia, 1975. [ 5 fol. ]
226I B 219756
Dohoda zástupcov 35 štátov o princípoch európskej bezpečnosti a spolpráce. [ 1 fol. ]
227I B 219756
Ku zvoleniu G. Husáka za prezidenta republiky. [ 1 fol. ]
228I B 219766
Príprava lekárov onkológov a stredného zdravotníckeho personálu pre účely onkologických zariadení. [ 6 fol. ]
229I B 219766
Druhá Štokholmská výzva. Nové slovo, 1976. [ 3 fol. ]
230I B 219766
Štvrťstoročie Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Správy SAV. [ 7 fol., 3x ]
231I B 219766
Ohlas na referát s. Brežneva. Pravda, 1976. [ 1 fol. ]
232I B 219766
Živé slová (Burcujeme svedomie sveta). Nové slovo, č. 25, 1976. [ 4 fol. ]
233I B 219766
Vírus B 77. Tvorba, 1976. [ 2 fol., 4x ]
234I B 219776
Novšie poznatky z onkovirológie. Bratislavské lekárske listy, č. 3, 1977. [ 12 fol., 3x ]
235I B 219776
O svetovom zhromaždení za mier a život v Prahe. [ 2 fol., 3x ]
236I B 219776
K májovým dňom. Praktický lekár, č. 9., 1977. [ 4 fol. ]
237I B 219776
Do svedomia. Nové slovo, 1977. [ 6 fol., 2x ]
238I B 219776
Mier – podmienka existencie ľustva. Učiteľské noviny, 1977. [ 6 fol. ]
239I B 219776
Naozaj zázračná zbraň? Rudé právo, 1977. [ 1 fol. ]
240I B 219776
Priateľstvo a spolupráca so sovietskymi onkológmi. Správy SAV. [ 4 fol. ]
241I B 219776
Jedniná alternatíva ľudstva. Nové slovo, roč. XIX, 1977. [ 5 fol. ]
242I B 219787
Rozhodujúce momenty života pôvodcu. Smena, 1978. [ 3 fol., 2x ]
243I B 219797
Vedec a jeho spoločenská zodpovednosť. [ 3 fol. ]
244I B 219797
Novotvary. [ 9 fol. ]
245I B 219797
Nie zbraňami, ale len rokovaním sa môžu riešiť problémy sveta. Rudé právo. [ 2 fol., 3x ]
246I B 219797
Je Nové slovo novým slovom? Nové slovo. [ 1 fol., 3x ]
247I B 219797
Tridsať rokov svetového a československého mierového hnutia. Nové slovo, 1979. [ 11 fol. ]
248I B 219807
Najdôležitejšie objavy za uplynulých 35 rokov, perspektíva do roku 2000. Časopis lékařů českých, 1980. [ 1 fol., 2x ]
249I B 219807
Hodnotenie vývinu vedného odboru na Slovensku za 35 rokov. Správy SAV, 1980. [ 2 fol., 3x ]
250I B 219807
K znovuzvoleniu s. G. Husáka za prezidenta republiky. Nové slovo, 1980. [ 1 fol., 2x ]
251I B 219817
K problematike vypracovania jednotného systému výučby klinickej onkológie a uplatneniu na lekárskych fakultách v SSR. [ 2 fol. ]
252I B 219817
Zástavník boja za mier. Nové slovo, 1981. [ 2 fol. ]
253I B 2s.d.7
K deklarácii štátov Varšavskej zmluvy. [ 1 fol. ]
254I B 2s.d.7
O epochálnom lete sovietskych kozmonautov Nikolajeva a Popoviča. [ 1 fol., 2x ]
255I B 2s.d.7
Súčasný stav a vývin slovenskej onkológie. [ 4 fol. ]
256I B 2s.d.7
Non-Rous Avian sarcoma viruses. [ 21 fol., 2x ]
257I B 2s.d.7
Onkológia. [ 13 fol., 3x ]
258I B 2s.d.7
Lev Manusovič Šabad 70-ročný. [ 1 fol. ]
259I B 2s.d.7
Vírusový gs–antigén v potkaních nádoroch indukovaných vtáčimi nádorovými vírusmi (ATV). [ 9 fol. ]
260I B 2s.d.7
Úvahy na konci roku. [ 5 fol. ]
261I B 2s.d.7
O liečbe rakoviny. [ 3 fol. ]
262I B 2s.d.7
Dodatok k článku „Veda proti rakovine“ – Nukleinové kyseliny – stredobod biológie. [ 4 fol. ]
263I B 2s.d.7
Stav a úlohy biochémie na Slovensku. [ 6 fol. ]
264I B 2s.d.7
Marxizmus–leninizmus o náboženstve a cestách jeho prekonania. [ 16 fol. ]
265I B 2s.d.7
Zabezpečenie výskumu v oblasti molekulárnej podstaty bunečných funkcií a nádorového zvratu bunky. [ 8 fol. ]
266I B 2s.d.7
Schôdzka Európskej skupiny onkologických virológov. [ 2 fol. ]
267I B 2s.d.7
Vznik a výskyt enzýmov. [ 4 fol. ]
268I B 2s.d.7
Nukleinová kyselina – stredobod biológie. [ 2 fol. ]
269I B 2s.d.7
Úspechy sovietskej experimentálnej onkológie. [ 11 fol. ]
270I B 2s.d.7
Alkalická fosfatafáza. [ 11 fol. ]
271I B 2s.d.7
Tumorigenná aktivita vírusu B 77. [ 20 fol. ]
272I B 2s.d.7
Najväčsí nepriateľ – rakovina. [ 4 fol. ]
273I B 2s.d.7
Filtračné kmene Dyadkovej sarkómu NO 1–5. [ 23 fol. ]
274I B 2s.d.7
Smer československého výskumu a podiel na medzinárodnej spolupráci najmä v rámci RVHP. [ 3 fol. ]