Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

371II A 2a1982–198313
Komisia Prezídia ČSAV pre výskum otázok mieru a odzbrojenia – podpredseda (pozvánky na zasadania, správa o činnosti Komisie Prezídia ČSAV za r. 1982, správa o výsledkoch medzinárodnej konferencie „Veda medzi vojnou a mierom“). [ 19 fol. ]
372II A 2a196713
Vedecké kolégium biológie ČSAV – podpredseda (hodnotenie Ústavu experimentálnej biológie a genetiky ČSAV za r. 1967, pozvánky na zasadania). [ 12 fol. ]