Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

388III A1945–198014
Legitimácie a preukazy (osobné preukazy, pracovné preukazy, pasy). [ 10 fol. ]
389III A1922–197414
Doklady k štúdiu a straníckemu vzdelávaniu (vysvedčenie, index). [ 22 fol. ]
390III A1940–198014
Menovania, poverenia, odvolania: MUDr. – 1940; primár – 1941; Štátny zdravotný radca – 1947; člen správy SAVU – 1950; vedúci Onkologického ústavu Ministerstva zdravotníctva – 1951; člen korešpondent SAV – 1954; hlavný vedecký tajomník SAV – 1958; docent – 1960; DrSc. – 1966; profesor – 1967; člen Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva – 1967; člen Akademie Lancisiana di Roma – 1968; člen sekcie Výboru pre Štátnu cenu SSR – 1970; Československý Pugwashský výbor – 1972; člen korešpondent ČSAV – 1973; akademik SAV – 1975; predseda Onkologického centra – 1977; akademik ČSAV – 1977; čestný doktor Akadémie Uppsala – 1977. [ 111 fol. ]
391III A1934–197314
Potvrdenia, osvedčenia (osvedčenie o nemajetnosti, árijskej príslušnosti, o sobáši, národnosti, občianstve a účasti v SNP). [ 17 fol. ]
392III A1964–198414
Dohody; pracovné zmluvy. [ 15 fol. ]
393III A1941–198314
Platobné výmery; odmeny; dane. [ 39 fol. ]