Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

684VI A196021
Kádrový posudok (ZV ROH, Onkologický ústav, Bratislava). [ 1 fol. ]
685VI A196021
Oponentské posudky habilitačnej práce „Príspevok k virológii nádorov“ (Bárdoš, G., Rašková, H.). [ 7 fol. ]
686VI A196221
Návrh na udelenie vyznamenania „Medaila J. E. Purkyně“ (Šári, ZO KSS, ZV ROH). [ 5 fol. ]
687VI A196521
Oponentské posudky na doktorskú prácu „Onkogénna aktivita vírusu B 77 v relácii s inými slepačími nádorovými vírusmi“ (Hašek, M., Stanek, I., Švajda, J.). [ 9 fol. ]
688VI A196621
Návrhy na menovanie za riadneho člena SAV (Švec, F., Borecký, L.). [ 4 fol. ]
689VI A197121
Návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“. [ 5 fol., 2x ]
690VI A197221
Návrh na udelenie Ceny SAV 1972 za vedecko-vzdelávaciu a popularizačnú činnosť (Kossey, P.). [ 7 fol. ]
691VI A197221
Charakteristika člena korešpondenta V. Thurzu, DrSc. k návrhu na schválenie za člena korešpondenta ČSAV (Blaškovič, D., Sládeček, F.). [ 4 fol. ]
692VI A197321
Hodnotenie v súvislosti s návrhom na udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda (Kellö, V.). [ 4 fol. ]
693VI A197321
Návrh na udelenie vyznamenania pri príležitosti 30. výročia SNP. [ 5 fol., nedokončené ]
694VI A197421
Komplexné hodnotenie pre Lekársku fakultu Univerzity Komenského. [ 2 fol. ]
695VI A197721
Návrh vedenia Ústavu experimentálnej onkológie SAV, výboru ZO KSS a ZV ROH na zvolenie za riadneho člena ČSAV. [ 7 fol., 2x ]
696VI As.d.21
Politický a charakterový profil. [ 3 fol. ]