Ústredný archív SAV - archívne pomôcky 
Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

356I E195512
IV. valné zhromaždenie svetovej federácie vedeckých pracovníkov v Berlíne (správa). [ 2 fol. ]
357I E195912
Člen kultúrnej delegácie pri návšteve Indie v decembri 1959 (tlač, program). [ 37 fol. ]
358I E195712
Celoštátny kongres Československej ortorhinolaryngologickej spoločnosti, sekcie Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně v Brne, máj 1957 (pozvánka, žiadosť o referát). [ 5 fol. ]
359I E196212
Symposium Onkologickej sekcie Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně u príležitosti osláv 100 rokov od založenia Spolku lékařů českých a Časopisu lékařů českých (program). [ 3 fol. ]
360I E196212
Československý lekársky kongres s medzinárodnou účasťou v Prahe v dňoch 1.XI.–17.XI.1962 (program). [ 4 fol. ]
361I E196412
VI. onkologické dni v dňoch 22.X.–24.X.1964 v Bratislave (tézy referátov, referáty, program, poznámky). [ 39 fol. ]
362I E197012
Zasadanie výboru Európskej asociácie pre experimentálnu onkológiu a I. kongres asociácie v septembri 1970 (správa). [ 1 fol. ]
363I E197312
Jubilejné oslavy Onkologického ústavu vo Varšave v dňoch 25.V.–29.V.1973 (správa). [ 5 fol. ]
364I E197912
Vedecká konferencia k 30. výročiu založenia Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně v septembri 1979 (pozvánka, program). [ 3 fol. ]
365I E197912
57. internistický deň na tému „Kliincká imunológia a vnútorné lekárstvo“ dňa 12.X.1979 v Košiciach.
366I E197912
Celoštátny vedecký zjazd Spolku lekárov v Brne v dňoch 28.XI.–30.XI.1979 (program, organizačné pripomienky, pozvánky). [ 16 fol. ]
367I E198312
Vedecká pracovná schôdza pri príležitosti šesťdesiatin prof. MUDr. M. Praslučku konaná 10.II.1983 v Košiciach (program). [ 2 fol. ]