Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1I A 119521
Novinky z onkológie. [ 25 fol. ]
2I A 119531
Sovietske zdravotníctvo bojuje proti rakovine. [ 13 fol. ]
3I A 119531
Starostlivosť o včasné rozpoznávanie rakoviny v ZSSR. [ 4 fol. ]
4I A 119541
Prejav na konferencii lekárskych pracovníkov Československého červeného kríža v Tatrách. [ 4 fol. ]
5I A 119541
Novšie náhľady na vznik rakoviny. [ 2 fol. ]
6I A 119541
Niektoré problémy súčasnej onkológie. [ 7 fol. ]
7I A 119541
Čo zapríčiňuje vznik rakoviny a či sa rakovina môže úplne vyliečiť? [ 3 fol. ]
8I A 119551
Rozvoj vedeckej práce na Slovensku. [ 4 fol., 2x, 1x francúzsky ]
9I A 119551
Niektoré biologické vlastnosti nádoru B-77. [ 8 fol., 2x ]
10I A 119551
Referát o medzinárodnej situácii na konferencii Obrancov mieru. [ 9 fol., 3x ]
11I A 119551
Problém liečenia rakoviny. [ 2 fol. ]
12I A 119561
Boj proti zhubným nádorom v Československu. [ 6 fol. ]
13I A 119571
Novinky z onkológie. [ 2 fol. ]
14I A 119581
Niektoré aspekty virológie nádorov. [ 8 fol., 3x, 1x nemecky ]
15I A 119581
Čo mi dala sovietska veda v mojom odvetví. [ 2 fol. ]
16I A 119581
Niektoré poznatky o rakovine. [ 5 fol. ]
17I A 119591
Bilancia činnosti SAV za r. 1958. [ 1 fol., neúplné ]
18I A 119591
Ako bude vyzerať svet 5 rokov po odzbrojení. [ 2 fol., 3x ]
19I A 119601
Niektoré novšie poznatky experimentálnej onkológie. [ 1 fol., neúplné ]
20I A 119601
Veda proti rakovine. [ 8 fol. ]
21I A 119601
Novšie poznatky z etiológie a patogény nádorov. [ 11 fol. ]
22I A 119621
V Moskve o budúcnosti ľudstva. [ 5 fol. ]
23I A 119621
Niektoré problémy malignizácie bunky vírusom. [ 7 fol., 3x ]
24I A 119621
Študijná cesta do Ghany. [ 11 fol. ]
25I A 119621
Preventívna starostlivosť v oblasti rakoviny. [ 2 fol. ]
26I A 119641
Malignization of duck cells by the chicken tumor Virus B 77. [ 7 fol., 2x ]
27I A 119661
Naše úlohy v rámci hnutia Obrancov mieru. [ 5 fol. ]
28I A 119671
Problematika malignizácie buniek. [ 6 fol. ]
29I A 119681
O organizácii vedy. [ 2 fol. ]
30I A 119701
Fajčenie a rakovina. [ 5 fol., 3x ]
31I A 119701
Gs-antigény vo vírusových nádoroch. [ 9 fol. ]
32I A 119701
X. Medzinárodný rakovinný kongres v Houstone. [ 4 fol. ]
33I A 119711
Cancer and Genetics. [ 6 fol., 2x ]
34I A 119721
Brusel a otázka európskej bezpečnosti. [ 4 fol., 2x ]
35I A 119731
Narúšania biologickej rovnováhy. [ 3 fol. ]
36I A 119731
Problematika nádorovej choroby. [ 10 fol., 2x ]
37I A 119731
Spoločné stretnutie riaditeľov Onkologických ústavov a expertov zo socialistických krajín. [ 4 fol., 2x slovensky, 1x anglicky, 1x rusky ]
38I A 119741
Poslanie vedy v súčasnosti a budúcnosti. [ 2 fol. ]
39I A 119741
Virus induced changes in the cell surface. [ 3 fol. ]
40I A 119741
Vedecký pracovník a jeho spoločenská zodpovednosť. [ 3 fol. ]
41I A 119741
Zabezpečenie výskumu v oblasti molekulárnej podstaty bunečných funkcií a nádorového zvratu buňky. [ 5 fol. ]
42I A 119751
Etiopatogenéza nádorov prsníka. [ 6 fol. ]
43I A 119751
K 80. narodeninám A. I. Serebrova. [ 3 fol. ]
44I A 119751
O teoretických základoch boja proti rakovine. [ 6 fol. ]
45I A 119761
K 50-ke dr. Ujházyho. [ 3 fol., 2x ]
46I A 119761
Spolupráca onkovirológov v rámci RVHP. [ 5 fol., 2x ]
47I A 119761
Boj proti rakovine ako vážny spoločenský a politický úkol. [ 7 fol., 2x ]
48I A 119771
Veľký október a naša experimentálna onkológia. [ 5 fol., 2x ]
49I A 119772
Nielen vojna, ale aj neriadená ekonomika ohrozuje ľudstvo. [ 4 fol., 3x ]
50I A 119772
Scientist and his special Responsibility. [ 3 fol., 2x ]
51I A 119782
Príhovor k Novému roku 1978. [ 1 fol. ]
52I A 119782
Niektoré výsledky experimentálnej biológie v rámci ústavov SAV. [ 12 fol., 5x ]
53I A 119792
Imunologické aspekty pri zhrubnom bujnení. [ 7 fol. ]
54I A 119792
Vírusy a nádory. [ 11 fol., 5x ]
55I A 119802
Veda a mier. [ 8 fol. ]
56I A 119812
Diskusný príspevok k valnému zhromaždeniu SAV dňa 25.V.1981. [ 7 fol. ]
57I A 119812
Protivojnové vystúpenia na protestnom zhromaždení. [ 4 fol., 2x ]
58I A 1s.d.2
Rozvíjame odkaz SNP. [ 1 fol. ]
59I A 1s.d.2
Dojmy lekára z Indie. [ 7 fol., 2x ]
60I A 1s.d.2
Heteroinducting properties of some tumour viruses. [ 6 fol., 2x ]
61I A 1s.d.2
Látky s karcinogénnym účinkom. [ 2 fol. ]
62I A 1s.d.2
Slovo o rakovine. [ 4 fol. ]
63I A 1s.d.2
Súčasná koncepcia vírusovej malignizácie bunky. [ 2 fol. ]
64I A 1s.d.2
Súčasný stav výskumu v onkológii. [ 3 fol. ]
65I A 1s.d.2
Prehľad niektorých novších reakcií na Ca. [ 6 fol. ]
66I A 1s.d.2
Profylaxia a liečenie maligných tumorov. [ 6 fol. ]
67I A 1s.d.2
Immunobiologické pochody v priebehu tuberkulinovej liečby. [ 7 fol. ]
68I A 1s.d.2
Hepatitis in Rats during Inducion of Leukemia. [ 2 fol. ]
69I A 1s.d.2
Pracovné lekárstvo, jeho úkoly v dnešnej dobe. [ 11 fol. ]
70I A 1s.d.2
Chemoterapia nádorov. [ 3 fol. ]
71I A 1s.d.2
Boj proti rakovine stáva sa v posledných rokoch jednou z hlavných úloh verejného zdravotníctva. [ 21 fol. ]
72I A 1s.d.2
Národný front a KSČ. [ 12 fol. ]
73I A 1s.d.2
Je rakovina liečiteľná? [ 7 fol. ]
74I A 1s.d.2
Úlohy Československého červeného kríža na Slovensku. [ 3 fol. ]
75I A 1s.d.2
O úlohách Ústavu experimentálnej onkológie. [ 4 fol. ]
76I A 1s.d.2
Referát o činnosti Ústavu experimentálnej onkológie v zmysle Dokumentu strany a vlády. [ 5 fol. ]
77I A 1s.d.2
Verejné zdravotníctvo. [ 3 fol. ]
78I A 1s.d.2
O katolíckej akcii. [ 2 fol. ]
79I A 1s.d.2
Referát na zhromaždení predstaviteľov mierového hnutia Bulharska. [ 7 fol., 2x ]
80I A 1s.d.2
Hodnotenie práce Červeného kríža v rámci bratislavského kraja. [ 8 fol. ]
81I A 1s.d.2
K celoštátnemu zjazdu Červeného kríža. [ 2 fol. ]
82I A 1s.d.2
O rakovinných nádoroch. [ 22 fol. ]
83I A 1s.d.2
O význame februárových udalostí. [ 4 fol. ]
84I A 1s.d.2
Zdravotníctvo na nových cestách. [ 3 fol. ]
85I A 1s.d.2
Diskusný príspevok na zasadaní Svetovej federácie vedeckých pracovníkov v Berlíne. [ 1 fol. ]
86I A 1s.d.2
Rozlúčka s dr. F. Švecom, DrSc. [ 7 fol. ]
87I A 1s.d.2
Novšie poznatky o vírusových nádoroch u myší. [ 7 fol. ]
88I A 1s.d.2
K 60-ke dr. Lišku. [ 5 fol. ]
89I A 1s.d.2
Niečo o našich úlohách v nasledujúcej päťročnici. [ 1 fol. ]
90I A 1s.d.3
Živé slová. [ 4 fol., 2x ]
91I A 1s.d.3
Metastáza nádoru B 77 do pečene kurčaťa. [ 5 fol., 2x ]
92I A 1s.d.3
Úspechy sovietskej experimentálnej onkológie. [ 10 fol. ]