Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

697VI B195021
Velké vědecké dílo slovenských lékařů, Svobodné slovo, 8.V.1950. [ 1 fol. ]
698VI B196221
The Fiftieth Birthday of Academician Viliam Thurzo. Neoplasma, roč. IX., č. 5, 1962. [ 1 fol. ]
699VI B196222
Doc. MUDr. V. Thurzo padesátnikem (Vaďura, F.). [ 5 fol. ]
700VI B196722
Současný stav výskumu a praxe v boji proti zhubným nádorům. Zdravotnícke noviny, 7.XII.1967. [ 1 fol. ]
701VI B197222
Anniversary of Professor V. Thurzo (A. Winkler). Neoplasma, roč. XIX., č. 5, 1972. [ 1 fol. ]
702VI B197222
K šedesátym narozeninám Viliama Thurza (Říman, J.). Vesmír. [ 4 fol. ]
703VI B197222
K šesťdesiatinám profesora MUDr. V. Thurzu, DrSc. (Blaškovič, D.). [ 10 fol. ]
704VI B197322
Nositeľ Radu práce prof. MUDr. V. Thurzo. Pravda, 1.II.1973. [ 1 fol. ]
705VI B197322
Tá brázda za ním (Kopisová, G.). Večerník, 17.IV.1973. [ 1 fol., 2x ]
706VI B197322
Privítanie delegácie ÚV KSČ. Rudé právo, 30.IV.1973. [ 1 fol. ]
707VI B197322
Čest a sláva předním budovatelům socializmu. Pondělní práce, 30.IV.1973. [ 1 fol. ]
708VI B197622
Akademik Thurzo odovzdáva diplom o udelení čestného názvu BSP Obrancov mieru v Chirane (Gažík, M.). Jemnomechanik, 4.VI.1976. [ 1 fol. ]
709VI B197622
Prominent personalities Academik Viliam Thurzo. Panorama, 1976. [ 2 fol. ]
710VI B197722
Veda proti rakovine (Dohnányová, M.). Nové slovo, 27.I.1977. [ 2 fol., 3x ]
711VI B197722
Brigáda s menom mier, akademik členom BSP (Václavková, V.). [ 1 fol. ]
712VI B197722
Akademik V. Thurzo 65-ročný. Zdravotnícke noviny, 10.XI.1977. [ 1 fol. ]
713VI B197722
Pre návraty do života (Zábojníková, M.). Pravda, 11.XI.1977. [ 1 fol. ]
714VI B197722
Odovzdanie pozdravného listu ÚV KSS akademikovi V. Thurzovi k jeho 65. narodeninám. Práca, 12.XI.1977. [ 1 fol. ]
715VI B197722
Pozdravný list jubilantovi. Pravda, 12.XI.1977 [ 1 fol. ]
716VI B197722
Život proti rakovine (-av-). Svobodné slovo, 12.XI.1977. [ 1 fol. ]
717VI B197722
Boj na dvou frontách (Zábojníková, M.). Tvorba, 16.XI.1977. [ 1 fol., 3x ]
718VI B197722
K jubileu akademika V. Thurzu (Dohnányová, M.). Nové slovo, 24.XI.1977. [ 1 fol. ]
719VI B197822
Vymenovali akademikov. Práca, 11.I.1978. [ 1 fol. ]
720VI B197822
Spoločne aj v onkológii (Čorbová, M., Zoltán, D.). Zdravotnícke noviny, 23.II.1978. [ 1 fol. ]
721VI B197822
Vyznamenania k 1.V.1978 – Rad Víťazného februára V. Thurzovi. Práca, 28.IV.1978. [ 1 fol. ]
722VI B197822
Svet seberovných (Dohnányová, M.). Nové slovo, 1.V.1978. [ 2 fol. ]
723VI B197822
Nádej sa rodí z trpezlivej práce (Jaglová, T.). Smena, 13.V.1978. [ 2 fol. ]
724VI B197822
Aby tá brázdička bola trochu hlbšia (Puchovský, J.). Československý rozhlas, 14.XI.1978. [ 1 fol. ]
725VI B197922
Odovzdanie Purkyňovej ceny za rok 1979. Časopis lékařů českých, 118, č. 50, 1979. [ 1 fol. ]
726VI B198022
Ústav – koordinátor. Večerník, 3.I.1980. [ 1 fol. ]
727VI B198022
Láska k umeniu (Čižmárik, R.). Pravda, 28.III.1980. [ 1 fol. ]
728VI B198022
V bielych mestách budúcnosti (Jaglová, T.). Smena, 2.IV.1980. [ 1 fol. ]
729VI B198022
Významné ocenenie (-pm-). Mír, č. 3, 1980. [ 1 fol. ]
730VI B198022
Tvorivou budovateľskou prácou upevňujú mier (K.P., J.D.). Mír, č. 5, 1980. [ 1 fol. ]
731VI B198122
Odsúdenie hazardného kroku. Pravda, 25.VIII.1981. [ 2 fol. ]
732VI B198223
Zakladateľ onkovirológie na Slovensku (Foltýnová, V.). Zdravotnícke noviny, 4.XI.1982. [ 1 fol. ]
733VI B198223
Sedem desiatok života (Nováková, M.). Nové slovo, 11.XI.1982. [ 1 fol., 3x ]
734VI B198223
Akademik V. Thurzo sedemdesiatročný (Ujházy, V.). Správy SAV, s. 506 –507, 1982. [ 2 fol. ]
735VI B198323
Rokovanie onkológov (Šebo, Ľ.). Zdravotnícke noviny, 21.I.1983. [ 1 fol. ]
736VI B198423
V. Thurzo 1912 –1984. Antitumor therapy reports, roč. X., č. 2, 1984. [ 1 fol. ]
737VI B198423
Zemřel akademik V. Thurzo. Rudé právo, 3.III.1984. [ 1 fol. ]
738VI B198423
Zomrel akademik V. Thurzo. Pravda, 3.III.1984. [ 1 fol. ]
739VI B198423
Zomrel akademik V. Thurzo. Práca, 3.III.1984. [ 1 fol. ]
740VI B198423
Za akademikom V. Thurzom. Práca, 5.III.1984. [ 1 fol. ]
741VI B198423
Posledná rozlúčka. Práca, 6.III.1984. [ 1 fol. ]
742VI B198423
Za akademikom Viliamom Thurzom (Čatár, G.). Naša univerzita, č. 8, 1984. [ 1 fol. ]
743VI B198423
Za akademikom V. Thurzom. Pravda, 8.III.1984. [ 1 fol. ]
744VI B198423
Akademik V. Thurzo (Ujházy, V.). Nové slovo, 8.III.1984. [ 1 fol. ]
745VI B198423
Za akademikom V. Thurzom (Zachar, J.). Rudé právo, 10.III.1984. [ 1 fol. ]
746VI B198423
Posledná rozlúčka s akademikom V. Thurzom. Práca, 10.III.1984. [ 1 fol. ]
747VI B198423
Odišiel vzácny človek. Pravda, 10.III.1984. [ 1 fol. ]
748VI B198423
Za súdruhom V. Thurzom. Jemnomechanik, 16.III.1984. [ 1 fol. ]
749VI B198423
Rozlúčka s V. Thurzom. Jemnomechanik, 30.III.1984. [ 1 fol. ]