Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

141IX197632
Hospodárske materiály
Návrh rozpočtu na r. 1977.
142IX197732
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1977.
143IX197832
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1978; návrh rozpočtu na r. 1979.
144IX197932
Hospodárske materiály
Zápisnica o inventarizácii hospodárskych prostriedkov za r. 1978; rozpočet a jeho čerpanie v r. 1979; správa o materiálno-technickom zabezpečení Ústavu vedeckého ateizmu SAV.
145IX198032
Hospodárske materiály
Zápisnica o inventarizácii hospodárskych prostriedkov za r. 1979; rozpočet a jeho čerpanie v r. 1980.
146IX198132
Hospodárske materiály
Zápisnica o inventarizácii hospodárskych prostriedkov za r. 1980; rozpis rozpočtu na výskumné úlohy v Ústave vedeckého ateizmu za r. 1981; žiadosť ústavu o pridelenie nebytových priestorov; návrh rozpočtu na r. 1982.
147IX198232
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1982; návrh rozpočtu na r. 1983.
148IX198332
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1983; rozpis rozpočtu na výskumné úlohy v Ústave vedeckého ateizmu SAV na r. 1983; návrh rozpočtu na r. 1984.
149IX198432
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1984; rozpis rozpočtu na výskumné úlohy v ústave na r. 1984; návrh rozpočtu na r. 1985.
150IX198532
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1985; zápisnica z ústrednej inventarizačnej komisie Ústavov spoločenských vied SAV; správa o stave a problémoch priestorovej situácie Ústavu vedeckého ateizmu SAV; výhľadový plán rozpočtu na roky 1986–1990.
151IX198632
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1986; návrh rozpočtu na r. 1987.
152IX198732
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1987; záznam z inventarizácie hospodárskych prostriedkov v r. 1987; informácie o priestorovom vybavení Ústavu vedeckého ateizmu SAV; prehľad kultúrnych hodnôt v ústave; návrh rozpočtu na r. 1988.
153IX198832
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1988; výkaz o nákladoch na výskumnú úlohu v r. 1987; záznam o inventarizácii hospodárskych prostriedkov za r. 1988.
154IX198932
Hospodárske materiály
Rozpočet a jeho čerpanie v r. 1989; výkaz o nákladoch na výskumné úlohy v r. 1988; záznam o inventarizácii hospodárskych prostriedkov za r. 1989.
155IX199032
Hospodárske materiály
Čerpanie rozpočtu v r. 1990; zápis o inventarizácii hospodárskych prostriedkov v r. 1990.