Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

54III b19719
Správy
Správa o výsledkoch činnosti za r. 1971.
55III b19729
Správy
Správa o výsledkoch činnosti za r. 1972; anotácia výsledkov výskumnej činnosti v r. 1972.
56III b19739
Správy
Správa o výsledkoch činnosti za r. 1973; správa o plnení koncepcie výskumnej činnosti a budovania ústavu; materiály o realizácii prác na Slovníku vedeckého ateizmu.
57III b19749
Správy
Správa o činnosti za r. 1974; správa o stave a vývoji Ústavu vedeckého ateizmu SAV; prehľad najdôležitejších výsledkov v ústave za roky 1971–1974; správa o podieli ústavu na príprave dokumentov o vedeckotechnickom rozvoji; materiály o realizácii prác na Slovníku vedeckého ateizmu.
58III b19759
Správy
Správa o činnosti za r. 1957; podklady k správe o výsledkoch činnosti spoločenskovedných pracovísk SAV za Ústav vedeckého ateizmu SAV; správa o stave a rozvoji vedeckého ateizmu na Slovensku; materiály o realizácii prác na Slovníku vedeckého ateizmu.
59III b19769
Správy
Správa o činnosti za r. 1976; materiály o realizácii prác na Slovníku vedeckého ateizmu.
60III b19779
Správy
Správa o činnosti za r. 1977.
61III b197810
Správy
Správa o činnosti za r. 1978; informatívna správa o doterajších výsledkoch výskumnej činnosti v ústave; materiály o realizácii prác na Slovníku vedeckého ateizmu.
62III b197910
Správy
Správa o činnosti za r. 1979; správa o realizíácii úloh JPSV po XV. zjazde KSČ v Ústave vedeckého ateizmu SAV; správa o súčasnom stave a koncepcii rozvoja ústavu; materiály o realizácii prác na Slovníku vedeckého ateizmu.
63III b198010
Správy
Správa o činnosti za r. 1980; záverečná správa výskumnej úlohy Klerikálny antikomunizmus a jeho prejavy na Slovensku; evidenčné listy čiastkových úloh štátneho plánu základného výskumu riešených v Ústave vedeckého ateizmu SAV; materiály o realizácii prác na Slovníku vedeckého ateizmu.
64III b198110
Správy
Správa o činnosti za r. 1981; správy o činnosti oddelení; správy o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu.
65III b198210
Správy
Správa o činnosti za r. 1982; správy o činnosti oddelení; správy o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu.
66III b198310
Správy
Správa o činnosti za r. 1983; správy o činnosti oddelení; správy o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu; informácia o súčasti Ústavu vedeckého ateizmu na tvorbe podkladov pre stranícke a štátne orgány; materiály o realizácii prác na Slovníku vedeckého ateizmu.
67III b198410
Správy
Správa o činnosti za r. 1984; správy o činnosti oddelení; správy o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu.
68III b198511
Správy
Správa o činnosti za r. 1985; správy o činnosti oddelení; správy o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu.
69III b198612
Správy
Správa o činnosti za r. 1986; správy o činnosti oddelení; správa o výsledkoch činnosti v Ústave vedeckého ateizmu v 6. a 7. päťročnici; správa o výskumnom programe v ústave; analýza postavenia a úlohy vedeckého ateizmu v systéme spoločenských vied; správy o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu; záznam zo súťaže mladých vedeckých pracovníkov v Ústave vedeckého ateizmu.
70III b198712
Správy
Správa o činnosti za r. 1987; správy o činnosti oddelení; správa o výsledkoch činnosti v Ústave vedeckého ateizmu v 6. a 7. päťročnici; správa o výskumnom programe v ústave; analýza postavenia a úlohy vedeckého ateizmu v systéme spoločenskýh vied; správy o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu.
71III b198813
Správy
Správa o činnosti za r. 1988; správy o činnosti oddelení; informácia o plnení Hlavných úloh pracovísk spoločenských vied SAV v 8. päťročnici v Ústave vedeckého ateizmu SAV; správy o plnení úloh štátneho plánu základného vyskumu.
72III b198913
Správy
Správa o činnosti za 1. polrok 1989; správy o činnosti oddelení; správa o doterajšej činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV a úlohy na nasledujúce odbodbie; správy o plnení úloh štátneho plánu základného výskumu.