Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

40III a19728
Plány
Koncepcia výskumnej činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV.
41III a19738
Plány
Koncepcia výskumnej činnosti a budovania Ústavu vedeckého ateizmu SAV.
42III a19788
Plány
Vstupné projekty čiastkových úloh štátneho programu základného výskumu na roky 1978–1980; požiadavky na výskumné riešenie problémov aktuálnych z hľadiska potrieb cirkevnopolitickej praxe.
43III a19798
Plány
Koncepcia rozvoja vednej disciplíny vedecký ateizmus na Slovensku; plány činnosti jednotlivých vedeckých pracovníkov na rok 1979.
44III a19808
Plány
Akčný plán Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1980; návrh na výskumné zameranie Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva v 7. päťročnici; podklady pre vstupnú oponentúru čiastkových úloh štátneho plánu základného výskumu na r. 1981–1985.
45III a19818
Plány
Akčný plán Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1981; koncepcia činnosti a hlavné úlohy ústavu na roky 1981–1985; spresnenie plánu výskumných prác na roky 1981–1985; zmena štruktúry čiastkových úloh štátneho plánu základného výskumu riešených v Ústave vedeckého ateizmu SAV; informácie o obsahovom zameraní a štruktúre čiastkových úloh štátneho plánu základného výskumu na r. 1981–1985.
46III a19828
Plány
Plán činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1982; plány činnosti oddelení; spresnenie plánu výskumných prác na roky 1981–1985; komentár k plánu výskumných prác v ústave na r. 1982; informácia o zameraní výstupov výskumu v 7. päťročnici; podkladové materiály o štruktúre čiastkových úloh štátneho plánu základného výskumu.
47III a19838
Plány
Plán činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1983; plány činnosti oddelení; podklady pre prípravu expertízy na tému Psychologická a sociálno-politická problematika rozvoja ateistického vedomia v podmienkach budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti...
48III a19848
Plány
Plán činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1984; plány činnosti oddelení; komentár k spresneniu plánu výskumných úloh v ústave na r. 1984; pripomienky ústavu k návrhu hlavnej úlohy štátneho plánu základného výskumu VIII-6-7 na 8. päťročnicu; projekty ústavných úloh.
49III a19858
Plány
Plán činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1985; plány činnosti oddelení; plán výskumných úloh ústavu na roky 1986–1990.
50III a19869
Plány
Plán činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1986; plány činnosti oddelení; projekty čiastkových úloh štátneho plánu základného výskumu na roky 1986–1990; prehľad o plánovaných teoreticko-analytických podkladoch, expertízach a prognózach v ústave na 8. päťročnicu.
51III a19879
Plány
Plán činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1987; plány činnosti oddelení; informácia o utvorení a zložení Rady čiastkovej úlohy štátneho plánu základného výskumu Sociálno-politické aspekty vedeckého ateizmu.
52III a19889
Plány
Plán činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1988; plány činnosti oddelení; rámcové zameranie výskumnej činnosti ústavu na roky 1991–1995; projekty čiastkových úloh štátneho plánu základného výskumu na roky 1989–1990.
53III a19899
Plány
Plán činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV na r. 1989; plány činnosti oddelení; základné výhľadové výskumné zameranie ústavu; podkladové materiály k vypracovaniu štátneho plánu základného výskumu na 9. päťročnicu v Ústave vedeckého ateizmu SAV.