Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

156X197633
Edičná činnosť
Správa o publikačnej činnosti Ústavu vedeckého ateizmu SAV v rokoch 1971–1975.
157X197933
Edičná činnosť
Edičné zámery Oddelenia sociológie ateizmu a teórie cirkevnej politiky Ústavu vedeckého ateizmu SAV na 7. päťročnicu.
158X198333
Edičná činnosť
Návrh Ústavu vedeckého ateizmu SAV na vydanie Slovníka vedeckého ateizmu; záznam z porady o vydaní Slovníka vedeckého ateizmu.
159X198533
Edičná činnosť
Návrh Ústavu vedeckého ateizmu SAV na vydanie publikácií pracovníkov ústavu v edícii Na pomoc pracovníkom v oblasti štátnej cirkevnej politiky.
160X198633
Edičná činnosť
Návrh Ústavu vedeckého ateizmu SAV na vydanie zborníka Rozvoj teórie vedeckého ateizmu.
161X198733
Edičná činnosť
Návrh tém vedecko-popularizačných článkov pracovníkov Ústavu vedeckého ateizmu SAV v r. 1987; návrh na vydanie zborníka Spoločnosť a etické hodnoty.
162X198833
Edičná činnosť
Námety Ústavu vedeckého ateizmu SAV do plánu voľného edičného radu Vedecký ateizmus; prehľad odbornoangažovanej publicistiky pracovníkov ústavu v r. 1988.
163X198933
Edičná činnosť
Informácia o ťažkostiach pri vydávaní publikácie Ústavu vedeckého ateizmu SAV „K niektorým vývojovým tendenciám súčasnej katolíckej ideológie“.