Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

140VIII b21–31
Osobné spisy vychovávaných
BABUŠÍKOVÁ, Viera; BALIŠOVÁ, Anna; BANIAROVÁ, Jana; BARINOVÁ, Marta;21
BELÁS, Ľubomír; BENICKÝ, Ivan; BILAS, Ján; BILASOVÁ,Viera; BODLÁKOVÁ, Elena; CIBUĽKOVÁ, Tatiana;22
ČELKO, Jaroslav; ČERVEŇÁKOVÁ, Galina; ČUCHRANOVÁ, Darina;23
DÁNYI, Ondrej; DUCH, Jozef; DUPKALA, Rudolf; GEISBACHEROVÁ, Daniela; HOLČÍK, Miroslav;24
HOLIČ, Štefan; HUDEČKOVÁ, Viera;25
JANČAŘÍKOVÁ, Dagmar; KHUN, Pavel; KOTVANOVÁ, Alena; KOVAĽOVÁ, Daniela; LANG, Augustín; LAUKOVÁ, Tatiana;26
LESAY, Peter; LINETOVÁ, Tatiana; LIPTÁKOVÁ, Mária; LUKÁČOVÁ, Zora; LUPTÁKOVÁ, Marta; MACHALÍKOVÁ, Jaroslava; MALIEV, Stanislav; MARCI, Ľudovít; MELKUSOVÁ, Helena; MICHALOVIČ, Michal;27
MISTRÍKOVÁ, Mária; NAVRÁTILOVÁ, Daniela; PAVLÍK, Klement;28
PROCHÁZKOVÁ, Radoslava; PRÓNAYOVÁ, Daniela; PUTOŠ, Ján; RUŽIČKOVÁ, Silvia; SEKELOVÁ, Nadežda; SIROTKA, Ivan; SISÁKOVÁ, Oľga;29
SIVÁK, Ľubomír; SOŠKOVÁ, Jana; ŠČASNÝ, Milan; ŠIMO, Igor; ŠINKA, František;30
ŠVARKOVÁ, Jana; THOLT, Pavol; TOPOĽSKÁ, Daniela; TROCHAN, Emil; URBÁNKOVÁ, Lýdia; VADŇAL, Viliam; VÁGASSYOVÁ, Eva; VAJDA, Alexander.31