Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

14I19772
Vedecké kolégium pre vedy o spoločnosti
Zápisnice a materiály zo zasadnutia kolégia z 24.II.
15I19782
Vedecké kolégium pre vedy o spoločnosti
Zápisnice a materiály zo zasadaní kolégia z 1.III., 18.V., 24.X. a 18.XII.
16I19792–3
Vedecké kolégium pre vedy o spoločnosti
Zápisnice a materiály zo zasadaní kolégia z 5.IV., 28.VI., 7.XI. a 14.XII.
17I19803
Vedecké kolégium pre vedy o spoločnosti
Zápisnice a materiály zo zasadaní kolégia z 11.III., 3.IV., 3.VI., 2.IX. a 19.XII.
18I19814
Vedecké kolégium pre filozofiu, pedagogiku, psychológiu a vedy o štáte a práve
Zápisnice a materiály zo zasadnutí kolégia z 1.VII., 28.IX. a 11.XI.
19I19824
Vedecké kolégium pre filozofiu, pedagogiku, psychológiu a vedy o štáte a práve
Zápisnice a materiály zo zasadnutí kolégia zo 17.II., 21.IV:, 23.VI., 6.X. a 26.X.
20I19834
Vedecké kolégium pre filozofiu, pedagogiku, psychológiu a vedy o štáte a práve
Zápisnice a materiály zo zasadnutí kolégia z 2.III., 27.IV. a 16.XI.
21I19844
Vedecké kolégium pre filozofiu, pedagogiku, psychológiu a vedy o štáte a práve
Zápisnice a materiály zo zasadaní kolégia z 15.II., 25.IV., 20.VI., 4.VII. a 10.X.