Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

179XII197433
Redakcia časopisu Ateizmus
Informácia o časopise Ateizmus.
180XII197533
Redakcia časopisu Ateizmus
Informácia o časopise Ateizmus.
181XII197633
Redakcia časopisu Ateizmus
Informatívna správa o plnení plánu v oblasti vydávania ateistickej literatúry a časopisu Ateizmus; rukopisy príspevkov.
182XII197733
Redakcia časopisu Ateizmus
Hodnotenie časopisu Ateizmus za r. 1976; rukopisy príspevkov.
183XII198233
Redakcia časopisu Ateizmus
Hodnotenie časopisu Ateizmus za r. 1977; informačný materiál o časopise; rukopisy príspevkov.
184XII198034
Redakcia časopisu Ateizmus
Hodnotenie časopisu Ateizmus za r. 1978–1979.
185XII198134
Redakcia časopisu Ateizmus
Rukopisy príspevkov.
186XII198234
Redakcia časopisu Ateizmus
Hodnotenie časopisu Ateizmus za r. 1981; podklady o časopise k materiálu Základné otázky vývoja a stavu periodickej tlače v ČSSR; menovanie výkonného redaktora časopisu; informácia o zameraní čísel 6/82 a 1,2/83; rukopisy príspevkov.
187XII198334
Redakcia časopisu Ateizmus
Hodnotenie časopisu Ateizmus za r. 1982; rukopisy príspevkov.
188XII198434
Redakcia časopisu Ateizmus
Správa o aktivite časopisu Ateizmus v rozpracovaní aktuálnych ideologických problémov; rukopisy príspevkov.
189XII198534
Redakcia časopisu Ateizmus
Zápisnice z rokovaní redakčnej rady; rozpis preliminára na r. 1985; správa o plnení ideologických úloh časopisu za r. 1984–1985; podklady časopisu Ateizmus k analýze ideologickej funkcie spoločenskovedných časopisov SAV v 7. päťročnici; rukopisy príspevkov; informácia o vrátení nepublikovaných príspevkov autorom.
190XII198635
Redakcia časopisu Ateizmus
Zápisnice z rokovaní redakčnej rady; menovanie členov redakčnej rady; informácia o podieli komunistov na tvorbe 14. ročníka časopisu; podklady k vyhodnoteniu obsahu 14. ročníka časopisu; rukopisy príspevkov.
191XII198735
Redakcia časopisu Ateizmus
Zápisnica z rokovaní redakčnej rady; hodnotenie časopisu Ateizmus za r. 1986; informácia o výsledkoch prieskumu využívania časopisu učiteľmi stredných škôl; informácia o 1. porade šéfredaktorov vedeckoateistických časopisov zo socialistických krajín v Nových Vozokanoch.
192XII198835
Redakcia časopisu Ateizmus
Zápisnica z rokovania redakčnej rady; hodnotenie časopisu Ateizmus za r. 1987; návrh obsahového zamerania monotematického čísla časopisu v r. 1988.
193XII198935–36
Redakcia časopisu Ateizmus
Zápisnica z rokovania redakčnej rady; správa o činnosti časopisu Ateizmus za r. 1988; zloženie redakčnej rady časopisu; organizačný a rokovací poriadok redakčnej rady; informácie o pozastavení vydávania časopisu Ateizmus na r. 1990; korektúra nepublikovaných čísel 1,2/1990.