Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

108VII a197617
Všeobecná agenda
Kádrový program Ústavu vedeckého ateizmu na roky 1976–1980; správa o priebehu komplexného hodnotenia v ústave.
109VII a197717
Všeobecná agenda
Rozpis plánu práce v Ústave vedeckého ateizmu SAV na rok 1977.
110VII a197817
Všeobecná agenda
Rozpis plánu práce v Ústave vedeckého ateizmu SAV na rok 1978.
111VII a197917
Všeobecná agenda
Návrh kádrového rozvoja Ústavu vedeckého ateizmu SAV na 7. päťročnicu s výhľadom do r. 1990; správa o plnení úloh komplexného programu kádrovej a personálnej práce v ústave; správa o plnení záverov komplexného hodnotenia kádrov v ústave.
112VII a198017
Všeobecná agenda
Návrh personálneho rozvoja Ústavu vedeckého ateizmu SAV na 7. päťročnicu.
113VII a198117
Všeobecná agenda
Záverečná správa z komplexných hodnotení za roky 1980–1981 v Ústave vedeckého ateizmu SAV; rozpis plánu práce v ústave na r. 1982; kádrový program ústavu na roky 1981–1985; zásady kádrovej a personálnej práce v ústave.
114VII a198217
Všeobecná agenda
Spresnený rozpis plánu práce na rok 1982; plán práce na r. 1983; formuláre a komentár k vykonávaciemu plánu prípravy kádrov, personálneho a sociálneho rozvoja v ústave na r. 1983; hodnotenie výsledkov v oblasti kádrovej a personálnej v ústave za r. 1981.
115VII a198317
Všeobecná agenda
Spresnený rozpis plánu práce na r. 1983; vykonávací plán prípravy kádrov, personálneho a sociálneho rozvoja v Ústave vedeckého ateizmu SAV na r. 1984; správa o plnení záverov komplexného hodnotenia nomenklatúrnych kádrov z r. 1981; správa o súčasnom stave vo výbere, pripravenosti a kvalite kádrových rezerv v ústave.
116VII a198417
Všeobecná agenda
Plán práce na r. 1984; rozpis plánu práce na r. 1985; vykonávací plán prípravy kádrov, personálneho a sociálneho rozvoja v Ústave vedeckého ateizmu SAV na r. 1985; rozbor výsledkov v oblasti personálnej a sociálnej za r. 1983.
117VII a198517
Všeobecná agenda
Spresnený rozpis plánu práce na r. 1985; plán práce na r. 1986; komentár k plánu kádrového rozvoja v Ústave vedeckého ateizmu SAV na roky 1986–1990; návrh na pridelenie miest pre vedeckých pracovníkov – konzultantov; prehľad o riadiacich pracovníkoch v ústave; vykonávací plán prípravy kádrov, personálneho a sociálneho rozvoja v ústave na r. 1986; hodnotenie výsledkov v oblasti personálnej a sociálnej za r. 1984.
118VII a198618
Všeobecná agenda
Spresnený rozpis plánu práce na r. 1986; plán práce na r. 1987; správa o výsledkoch komplexného hodnotenia Ústavu vedeckého ateizmu SAV v r. 1986; plán personálneho a sociálneho rozvoja na r. 1987; hodnotenie výsledkov v oblasti personálnej a sociálnej za r. 1985.
119VII a198718
Všeobecná agenda
Spresnený rozpis plánu práce na r. 1987; návrh na pridelenie miest pre vedeckých pracovníkov – konzultantov; správa o zamestnávaní pracovníkov v dôchodkovom veku; správa o plnení plánu kádrového rozvoja v ústave za r. 1987; vykonávací plán personálneho a sociálneho rozvoja na r. 1988.
120VII a198818
Všeobecná agenda
Plán práce na r. 1988; návrh na pridelenie miest pre vedeckých pracovníkov – konzultantov; správa o zamestnávaní pracovníkov v dôchodkovom veku; rozbor plnenia plánu personálneho a sociálneho rozvoja za r. 1987; správa o priebežnom plnení kádrového rozvoja za r. 1988; vykonávací plán personálneho a sociálneho rozvoja na r. 1989.
121VII a198918
Všeobecná agenda
Rozpis plánu práce na r. 1989; návrh na pridelenie miest pre vedeckých pracovníkov – konzultantov; vyhodnotenie plnenia plánu personálneho a sociálneho rozvoja za r. 1988; vykonávací plán kádrového rozvoja na r. 1990.
122VII a199018
Všeobecná agenda
Zoznam pracovníkov, ktorí odišli z Ústavu vedeckého ateizmu od r. 1983.