Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

79V197316
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Návrh na formy spolupráce medzi Ústavom vedeckého ateizmu SAV a Ústavom marxizmu-leninzmu pri ÚV KSS.
80V197516
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Správa o spolupráci Ústavu vedeckého ateizmu SAV s pracoviskami vysokých škôl.
81V197816
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Návrh Ústavu marxizmu-leninzmu Univerzity Komenského na spoluprácu s Ústavom vedeckého ateizmu SAV.
82V197916
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Informácia o spolupráci Ústavu vedeckého ateizmu a Sekretariátu pre veci cirkevné Ministerstva kultúry SSR pri riešení aktuálnych cirkevnopolitických problémov.
83V198216
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Dohoda o spolupráci medzi Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Ústavom vedeckého ateizmu SAV; pozvánka od Ústavu vedeckého ateizmu ČSAV na sympózium o ateizme v spoločnosti rozvinutého socializmu.
84V198416
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Zásady spolupráce medzi Ústavom marxizmu-leninizmu ÚV KSS a Ústavom vedeckého ateizmu SAV; záznam z rokovania o spolupráci pri riešení výskumných úloh medzi Ústavom vedeckého ateizmu a Oddelením vedeckého ateizmu Ústavu marxizmu-leninizmu Univerzity Komenského v Bratislave.
85V198516
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Návrh dohody medzi Sekretariátom pre veci cirkevné Ministerstva kultúry SSR a Ústavom vedeckého ateizmu SAV o spolupráci v oblasti výskumu a uplatňovania jeho výsledkov v praxi.
86V198616
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Čiastková dohoda o spolupráci medzi Sekretariátom pre veci cirkevné Ministerstva kultúru SSR a Ústavom vedeckého ateizmu SAV; informácia o účasti ústavu na 7. slovenskej bibliografickej konferencii v Trenčíne.
87V198716
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Konkretizácia spolupráce v oblasti výskumu na r. 1987 medzi Sekretariátom pre veci cirkevné Ministerstva kultúry SSR a Ústavom vedeckého ateizmu SAV; čiastková dohoda medzi Filozofickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Prešove a Ústavom vedeckého ateizmu SAV o spolupráci v oblasti rozvíjania marxisticko-leninského ateizmu; formy spolupráce medzi Ústavom vedeckého ateizmu SAV a časopisom Nová Mysl.
88V198816
Spolupráca s domácimi inštitúciami
Konkretizácia spolupráce v oblasti výskumu na r. 1988 medzi Sekretariátom pre veci cirkevné Ministerstva kultúry SSR a Ústavom vedeckého ateizmu SAV; dohoda o spolupráci medzi Filozofickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Prešove a Ústavom vedeckého ateizmu SAV; správa o spolupráci Ústavu vedeckého ateizmu SAV s vysokými školami v SSR.