Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

124VIII a197320
Všeobecná agenda
Plán výchovy nových vedeckých pracovníkov v Ústave vedeckého ateizmu SAV na r. 1974; rozpracovaný materiál o socialistickej výchove mladého pokolenia na podmienky ústavu.
125VIII a197520
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1976; podklady o stave a možnostiach výchovy nových vedeckých pracovníkov v Ústave vedeckého ateizmu SAV.
126VIII a197620
Všeobecná agenda
Správa o skúsenostiach z výchovy nových vedeckých pracovníkov v Ústave vedeckého ateizmu; správa o plnení uznesení Predsedníctva ÚV KSČ o výchove vedeckých pracovníkov v ústave; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1976.
127VIII a197720
Všeobecná agenda
Žiadosť o úpravu plánu výchovy na r. 1978–1980; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1977.
128VIII a197820
Všeobecná agenda
Prehľad interných ašpirantov; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1978.
129VIII a197920
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1979; zhodnotenie stavu a skúseností Ústavu vedeckého ateizmu v oblasti výberu a výchovy mladých vedeckých pracovníkov; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1979.
130VIII a198020
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1980; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1980; rozpis plánu výchovy na r. 1981.
131VIII a198120
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1982; zápisnica z porady pracovníkov Ústavu vedeckého ateizmu SAV zaradených do vedeckej výchovy; správa o výbere a výchove vedeckých pracovníkov v ústave; správa školiaceho pracoviska vo vednom odbore 61-04-9 Dialektický a historický materializmus, úsek – vedecký ateizmus; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove v r. 1981.
132VIII a198220
Všeobecná agenda
Podklady za Ústav vedeckého ateizmu SAV k správe o výchove nových vedeckých pracovníkov a ich uplatnenie; správa o vedeckej výchove v ústave za r. 1982; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1982.
133VIII a198320
Všeobecná agenda
Správa o skúsenostiach s absolventami vysokých škôl; plán vysielania pracovníkov na internú vedeckú ašpirantúru do krajín RVHP v 8. päťročnici; hodnotenie vedeckej výchovy v Ústave vedeckého ateizmu SAV k 1.IX.1983; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1983.
134VIII a198421
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1985; správa o problematike výchovy nových vedeckých pracovníkov; zriadenie Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore Dialektický a historický materializmus – špecializácia vedecký ateizmus; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1984.
135VIII a198521
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1986; zloženie Komisie pre obhajoby kadidátskych dizertačných prác v odbore Dialektický a historický materializmus – špecializácia vedecký ateizmus; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1985.
136VIII a198621
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1987; správa o prínose obhajovaných doktorských a kandidátskych dizertačných prác za 7. päťročnicu; prehľad o školiteľoch a vedeckých ašpirantoch v Ústave vedeckého ateizmu SAV; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1986.
137VIII a198721
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1988; zhodnotenie výsledkov vedeckej výchovy v Ústave vedeckého ateizmu SAV; návrh na zloženie Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore vedecký ateizmus; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1987.
138VIII a198821
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1989; správa o plnení dlhodobého programu výchovy vedeckých pracovníkov v Ústave vedeckého ateizmu SAV; zoznam členov Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore vedecký ateizmus; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1988.
139VIII a198921
Všeobecná agenda
Rozpis plánu výchovy na r. 1990; návrh na vytvorenie novej komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore vedecký ateizmus; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1989.