Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

73IV198114
Vedecké podujatia
Sympózium „Súčasný svet a klerikalizmus“ – pozvánky, záznamy z porád organizačnej komisie, návrh na konanie sympózia, zoznamy účastníkov; otvárací prejav, tézy referátov, záverečná správa o sympóziu.
74IV198314
Vedecké podujatia
Sympózium „Socialistický štát, náboženstvo a cirkvi“ – program rokovania, tematické okruhy koreferátov, plán organizačného zabezpečenia sympózia, záznamy z porád prípravného výboru, pozvánky a prihlášky, zoznamy účastníkov, záverečná správa o sympóziu.
75IV198515
Vedecké podujatia
Sympózium „Rozvoj teórie vedeckého ateizmu a jej úlohy pri formovaní socialistického vedomia pracujúcich“ – návrh na konanie sympózia, program, záznamy z porád organizačnej komisie, pozvánky a prihlášky, zoznamy účastníkov, tézy príspevkov, referáty, záverečná správa o sympóziu.
76IV198715
Vedecké podujatia
Sympózium „Veľký október a sloboda vyznania“ – návrh na konanie sympózia, program, prihlášky, zoznam účastníkov, správa o priebehu a výsledkoch sympózia.
77IV198815
Vedecké podujatia
Kolokvium „Súčasný stav a perspektívy formovania vzťahov socialistického štátu k cirkvám a náboženským spoločnostiam“ – záznam z rokovania, zoznam účastníkov.
78IV198915
Vedecké podujatia
Sympózium „Človek v marxisticko-leninskom a kresťanskom chápaní“ – program, záznam zo zasadnutia organizačnej komisie, prihlášky, zoznamy účastníkov, referáty.