Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

22II19735
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady z 9.X. a 17.XI.; informatívna správa o Ústave vedeckého ateizmu SAV.
23II19745
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady z 23.IV., 8.V. a 10.IX.
24II19755
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady zo 7.I. a 16.IX.; zápisnice zo zasadnutia Rady riaditeľov Ústavov spoločenských vied.
25II19765
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady z 3.II., 6.III., 9.III., 6.IV., 1.VI., 31.VIII., 19.X. a 23.X.
26II19775
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady z 1.II., 8.II., 22.VI. a 30.IX.; menovanie členov Atestačnej komisie Ústavu vedeckého ateizmu SAV.
27II19785
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady z 28.II., 27.VI., 1.IX. a 23.X.; záznam z porady riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV.
28II19795
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady z 13.II. a 11.X.; záznam z porady vedenia Ústavu vedeckého ateizmu SAV s O. Balážom, zástupcom vedúceho Oddelenia pre riadenie spoločenskovedných pracovísk pri Predsedníctve SAV; zápis z porady riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV.
29II19805
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady z 8.I.; 12.V. a 7.VII.; záznamy z porád vedenia z 28.I., 1.IV. a 11.XI.; zápisy z porád riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV.
30II19816
Vedenie ústavu
Záznamy z porád vedenia z 20.I., 2.IV., 25.IV., 26.V., 7.VII., 14.VII., 1.X., 29.X., 24.XI., 26.XI. a 8.XII.; zápisnice z porád Oddelenia sociológie a psychológie náboženstva a teórie cirkevnej politiky; zápisy z porád riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV; zloženie Atestačnej komisie Ústavu vedeckého ateizmu 6.X.; informácia o zriadení Komisie pre výchovu mladých vedeckých pracovníkov; správa o kontrolnej činnosti v Ústave za rok 1981.
31II19826
Vedenie ústavu
Záznamy z porád vedenia z 26.I., 9.II., 3.III., 1.IV., 19.IV., 10.V., 11.VI., 28.VI., 13.IX., 19.X. a 7.XII.; zápisnice z porád Oddelenia teórie ateizmu a náboženstva, Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva, Oddelenia teórie cirkevnej politiky; informácia o zriadení funkcie zástupcu riaditeľa v Ústave vedeckého ateizmu SAV; zápisy z porád riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV.
32II19836
Vedenie ústavu
Záznamy z porád vedenia z 18.I., 26.I., 22.II., 5.IV., 30.V., 22.VI., 12.IX., 26.IX., 25.X., 6.XII. a 16.XII.; zápisnice z porád Oddelenia teórie ateizmu a náboženstva, Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva, Oddelenia teórie cirkevnej politiky; správa o kontrolnej činnosti v Ústave vedeckého ateizmu za rok 1982.
33II19846
Vedenie ústavu
Záznamy z porád vedenia z 12.I., 30.I., 14.II., 25.V., 31.V., 10.VII., 19.X. a 22.XII.; zápisnice z porád Oddelenia teórie ateizmu a náboženstva, Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva, Oddelenia teórie cirkevnej politiky; zápisnica z aktívu riaditeľov pracovísk Oddelenia spoločenských vied; návrh vedenia Ústavu vedeckého ateizmu na udelenie ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť J. Čelkovi.
34II19857
Vedenie ústavu
Záznamy z porád vedenia z 12.II., 19.III., 2.IV., 4.V., 20.V., 10.VI., 16.VII., 9.VIII., 23.IX., 28.IX., 30.IX, 21.X., 20.XI., 5.XII. a 10.XII.; zápisnice z porád Oddelenia teórie ateizmu a náboženstva, Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva, Oddelenia teórie cirkevnej politiky, Oddelenia dejín ateizmu a náboženstva; zápisnica zo schôdze Rady Základného informačného strediska Ústavu vedeckého ateizmu SAV; správa o kontrolnej činnosti v ústave za rok 1984.
35II19867
Vedenie ústavu
Záznamy z porád vedenia zo 6.I., 17.II., 20.III., 8.IV., 14.IV., 26.V., 9.VI., 24.VI., 1.VII., 8.VII., 5.VIII., 2.IX., 10.X., 26.X., 10.XI., 24.XI., 5.XII. a 22.XII.; zápisnice z porád Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva, Oddelenia teórie cirkevnej politiky, Oddelenia dejín ateizmu a náboženstva; návrhy na zloženie atestačných komisií v Ústave vedeckého ateizmu SAV; správa o kontrolnej činnosti v ústave za r. 1985.
36II19877
Vedenie ústavu
Záznamy z porád vedenia z 19.I., 26.I., 9.II., 16.II., 11.III., 23.III., 6.IV., 15.IV., 4.V., 25.V., 27.V., 8.VI., 29.VI., 14.VII., 11.VIII., 2.IX., 29.IX., 2.XI., 23.XI., 7.XII., 14.XII. a 29.XII.; zápisnice z porád Oddelenia teórie ateizmu a náboženstva, Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva, Oddelenia teórie cirkevnej politiky, Oddelenia dejín ateizmu a náboženstva; správa o kontrolnej činnosti v ústave za rok 1986.
37II19887
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady z 21.III., 12.V., 28.VI., 27.VII., 3.VIII., 5.IX., 11.X., 8.XII. a 16.XII.; záznamy z porád vedenia z 12.I., 18.I., 25.I., 1.II. a 15.II.; zápisy z porád pracovníkov Ústavu vedeckého ateizmu; zápisnice z porád Oddelenia teórie ateizmu a náboženstva, Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva, Oddelenia teórie cirkevnej politiky, Oddelenia dejín ateizmu a náboženstva; menovanie členov Atestačnej komisie Ústavu vedeckého ateizmu SAV; menovanie členov Rady Základného informačného strediska ústavu; správa o kontrolnej činnosti v ústave za rok 1987.
38II19897
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady zo 17.I., 7.II., 14.III., 11.IV., 4.V., 22.V., 20.VI., 13.VII., 11.IX., 18.X. a 16.XI.; zápisy z porád pracovníkov ústavu; zápisnice z porád Oddelenia teórie ateizmu a náboženstva, Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva, Oddelenia teórie cirkevnej politiky, Oddelenia dejín ateizmu a náboženstva; zápisnice zo zasadnutia Atestačnej komisie ústavu; návrh na novú koncepciu ústavu; informácia o vytvorení a zložení Terminologickej komisie pri Ústave vedeckého ateizmu SAV; menovanie členov vyraďovacej komisie Základného informačného strediska ústavu; správa o kontrolnej činnosti v ústave za rok 1988.
39II19907
Vedenie ústavu
Zápisnica zo zasadnutia Ústavnej rady zo 17.I.; zápisnice z porád Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva; návrh na zriadenie Ústavu kulturológie SAV v Bratislave; správa o kontrolnej činnosti v ústave za rok 1989.