Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav vedeckého ateizmu SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

123VII b18–20
Osobné spisy zamestnancov
ADAMÍKOVÁ, Alena; BABUŠÍKOVÁ, Viera; BIELČIK, Ján; BÍLKOVÁ, Dagmar; BREZINA, Peter; BULÁNEK, Ivan; ČEJKOVÁ, Veronika; ČELKO, Jaroslav; ČERVENÁ, Jana; ČERVEŇÁKOVÁ, Galina; DÁNYI, Ondrej;18
DUBNICKÝ, Jaroslav; FIAČKOVÁ, Zdenka; FUČEKOVÁ, Magdaléna; GEISBACHEROVÁ, Daniela; GRIGAR, Vladimír; HALÁSOVÁ, Helena; HOLECOVÁ, Marta; CHALACHAN, Peter; CHRISTOVOVA, Drahomíra; KHUN, Pavel; KOKAVCOVÁ, Běla; KOLÁRIK, Michal; KOMINEK, Ľudovít; KOTVANOVÁ, Alena; KROKAVEC, Stanislav; KVAPILÍKOVÁ, Jana; KVASNIČKA, Bohumír; LANG, Augustín; LAMOŠ, Jozef; MALIEV, Stanislav; MARKOVIČOVÁ, Alžbeta; MASARYKOVÁ, Nataša; MISTRÍKOVÁ, Mária; OŠMEROVÁ, Jozefína; POLIACH, Ján; PRÁZNOVSKÁ, Mária;19
PRUSÁK, Peter; RUŽIČKOVÁ, Silvia; RYZÁ, Alžbeta; SAMSON, Ivo; SIVÁK, Ľubomír; SKÁCEL, Anton; SVOBODOVÁ, Michaela; ŠKULA, Ľuboš; ŠVARKOVÁ, Jana; TOMÁŠOVÁ, Ružena; TOPOĽSKÁ, Daniela; TÖRÖKOVÁ, Juliana; TROCHAN, Emil; TŘÍSKA, Miloslav; URBÁNKOVÁ, Lýdia; VÁGASSYOVÁ, Eva; VAŠEČKA, Felix; VIZYOVÁ, Eva; VRANOVIČOVÁ, Viera; WALEKOVÁ, Alena; ZELMAN, Juraj; ŽIŠKA, Ondrej.20