Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

214C195915
Záznam zo schôdze straníckej komisie ÚV KSS 1959.
215C196215
Záznamy zo schôdzok straníckej skupiny Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV – Slovenská skupina pri SAV (pozvánka, prezenčná listina).
216C196315
Záznam z tretej schôdze straníckej skupiny pri výbore Slovenskej skupiny Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV z 14.XI.