Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

208B I b195415
Inventárny zoznam Spolku chemikov na Slovensku skupiny Československej spoločnosti chemickej pre Slovensko.
209B I b195815
Zoznam inventárnych predmetov.
210B I b195915
Odpisy invenstícií k 1.I.1960.
211B I b196015
Zápisnica inventarizačnej komisie z kontrolných prác za r. 1960.
212B I b196115
Zápisnica napísaná z príležitosti kontrolných prác inventarizačnej komisie za rok 1961.
213B I b196215
Záznamy z inventarizačnej komisie; súpis DKP predmetov k 1.I.1963.