Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

194B I a195915
Finančný rozpočet na rok 1959.
195B I a196015
Finančné požiadavky pre 3. päťročnicu; rozpočet na rok 1960.
196B I a196115
Rozpočet pobočky v Žiline na r. 1961; vyúčtovanie dotácie.
197B I a196215
Komentár k vyúčtovaniu dotácií SAV za 1. polrok 1962; rozpis rozpočtu na r. 1962; rozpočet na r. 1962; rozpočtové výdavky na r. 1962.
198B I a196315
Rozpočet na rok 1963; rozpis rozpočtu na r. 1963; rozpočtové výdavky na r. 1963; záznamy o revízii.
199B I a196415
Rozpis rozpočtu na r. 1964; úprava rozpočtu 1964.
200B I a196515
Komentár k návrhu rozpočtu na r. 1965; rozpis rozpočtu na r. 1965.
201B I a196615
Rozpis rozpočtu na r. 1966; vyúčtovanie dotácie SAV za r. 1966; komentár k vyúčtovaniu dotácie SAV za r. 1966.
202B I a196715
Rozpis rozpočtu pre Slovenskú chemickú spoločnosť pri SAV na r. 1967.
203B I a196815
Rozpis rozpočtu na r. 1968 pre Slovenskú chemickú spoločnosť pri SAV.
204B I a196915
Rozpis rozpočtu na r. 1969 pre Slovenskú chemickú spoločnosť pri SAV; úprava dotácie na r. 1969; správa o hospodárení Slovenskej chemickej spoločnosti za obdobie 1966–1969.
205B I a197015
Schválenie rozpočtu na r. 1970.
206B I a197115
Rozpis a schválenie rozpočtu na r. 1971 pre Slovenskú chemickú spoločnosť pri SAV.
207B I as.d.15
Záznamy o revíziách z rokov 1960–1962.