Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

75A V1959–19694
Zápisnice zo schôdzok Vzdelávateľskej rady; pozvánky na schôdzky Vzdelávateľskej rady.