Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

41A II b19593
Pozvánka na výročné valné zhromaždenie odbočky Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV v Pardubiciach.
42A II b19603
Pozvánky na oslavu 20. výročia Spolku chemikov Slovákov pri SAV.
43A II b19613
Vysovenie sústrasti.
44A II b19623
Ospravedlnenie neúčasti s. Baricu, predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti, na zasadaní Ústredného výboru Československej spoločnosti chemickej v Prahe.
45A II b19633
Prihlášky na zahraničné zájazdy a korešpondencia s tým spojená.
46A II b19643
Spresnenie a charakteristika akcií poriadaných Slovenskou skupinou pri SAV.
47A II b19653
Vydanie zborníka z Oscilometrického zjazdu.
48A II b19663
Prednáška na ustanovujúcej schôdzi novozaloženej Odbornej skupiny elektrochemickej.
49A II b19673
Žiadosť o uhradenie pobytu Dr. F. Görnera vo Viedni.
50A II b19683
Informácia o programe pripravovaného XXIII. celoštátneho zjazdu chemikov v Nitre.
51A II b19693
Ospravedlnenie neúčasti funkcionárov Slovenskej chemickej spoločnosti na zasadaní Ústredného výboru Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV.
52A II b19703
Rozhodnutie o účasti na 26. konferencii IUPAC vo Washingtone.
53A II b19713
Menovanie členov Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorí sa podľa rozhodnutia vedeckého kolégia majú zúčastňovať zasadaní Hlavného výboru Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV.