Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1A I1946–19531
Podací protokol. [ 1 kniha ]
2A I1958–19591
Podací protokol. [ 1 kniha ]
3A I1960–19621
Podací protokol. [ 1 kniha ]
4A I19512
Plán činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti na rok 1951; stanovy Spoločnosti.
5A I19522
Plán činnosti Spolku chemikov na Slovensku, skupiny Československej spoločnosti chemickej pre Slovensko od 1.X.1951–31.XII.1952.
6A I19542
Plán činnosti Spolku chemikov na Slovensku, skupiny Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV.
7A I19552
Organizačný poriadok Československej chemickej spoločnosti pri SAV v Prahe; plán činnosti Spolku chemikov na Slovensku, skupiny Československej spoločnosti chemikov pri ČSAV.
8A I19562
Plán činnosti Spolku chemikov na Slovensku, skupiny Československej spoločnosti chemikov pre Slovensko.
9A I19572
Správa o činnosti za r. 1956–1957 Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV, Slovenskej skupiny pri SAV.
10A I19582
Správa o činnosti Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV, Slovenskej skupiny pri SAV za r. 1958; správa o činnosti pobočky v Žiline od jej založenia 1956–1958.
11A I19592
Plán činnosti Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV, Slovenskej skupiny pri SAV, pobočky v Žiline; prehľad akcií usporiadaných v r. 1959; plán činnosti Slovenskej skupiny pri SAV za r. 1959; správa o činnosti za 1. polrok 1959 Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV, Slovenskej skupiny pri SAV, pobočky v Žiline.
12A I19602
Prehľad činnosti Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV, Slovenskej skupiny pri SAV, pobočky v Žiline za r. 1960; plán činnosti pobočky v Novákoch; činnosť Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV Slovenskej skupiny pri SAV za r. 1960.
13A I19612
Prehľad akcí usporiadaných Slovenskou skupinou pri SAV za rok 1961; plán činnosti Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV Slovenskej skupiny pri SAV za r. 1961; správy o činnosti Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV Slovenskej skupiny pri SAV za funkčné obdobie 1959–1961, za rok 1961 a za obdobie 1960–1961.
14A I19622
Správa o založení pobočiek Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV, Slovenskej skupiny pri SAV v Košiciach a Banskej Bystrici; rozhodnutie Odboru pre veci vnútorné o zriadení pobočky Banská Bystrica; plán činnosti a správa o činnosti Slovenskej skupiny pri SAV Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV za r. 1962; zoznam funkcionárov Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV Slovenskej skupiny pri SAV.
15A I19632
Plán a správa o činnosti Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV Slovenskej skupiny pri SAV za rok 1963.
16A I19642
Plán a správa o činnosti Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV Slovenskej skupiny pri SAV za r. 1964.
17A I19652
Plán podujatí Československej spoločnosti chemickej na r. 1965; správa o činnosti Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV Slovenskej skupiny pri SAV za obdobie 1.I.–31.XII.1965; organizačný poriadok Spoločnosti.
18A I19662
Prehľad o činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti za r. 1966; správa o činnosti Odbornej skupiny elektrochemickej za r. 1966.
19A I19672
Návrh plánu činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za r. 1967; správa o činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za obdobie 1.I.–31.X.1967; zriadenie Odbornej skupiny pre analytickú chémiu.
20A I19682
Správa o činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za rok 1968.
21A I19692
Celkové zhodnotenie činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV; správa o činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za r. 1969.
22A I19702
Spresnenie evidencie dobrovoľných organizácií; zmeny vo výbore predsedníctva Spoločnosti.
23A I19712
Plán činnosti a správa o činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti – pobočky v Banskej Bystrici; správa o činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za r. 1971.
24A I19722
Správa o činnosti Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za r. 1972.