Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

95A VI c19515
Prednášky zo zborníka o rýchlom varení buničiny.
96A VI c19525
Prednášková činnosť Slovenskej chemickej spoločnosti od IX.1950 do VI.1952.
97A VI c19585
Zoznam osôb a inštitúcií, ktoré by mohli vypracovať prednášky na zjazd v Banskej Štiavnici.
98A VI c19595
Ing. Sorel, Július: Bezpečnosť práce v chemickom priemysle (prednáška); súhrn prednášky: Katalyzátor pre hydrogenáciu mastných kyselín.
99A VI c19605
Sylaby prednášok: správa o prednáške profesora Londýnskej univerzity W. Klyne na tému: Pokroky v oblasti korelácií absolútnych konfigurácií prírodných látok; osnova prednášok prednesených na Kurze kvantitavívnej emisnej spektrálnej analýzy nevodivých látok (kurz poriadala Československá spoločnosť chemická, Slovenská skupina v Bratislave).
100A VI c19615
Prehľad prednášok usporiadaných v r. 1961; Ing. O. Šimko: Teplotechnika – energetika (prednáška).
101A VI c19625
Sylabus prednášky J. Fialu: Mikrofotografie a mikrokinematografie; sylabus prednášky Ing. J. Mokrého: Delenie alkaloidov.
102A VI c19635
Pozvánky na prednášky.
103A VI c19645
Sylabus prednášky I. Kompiša: Poznatky a skúsenosti z jednoročného študijného pobytu v USA.
104A VI c19655
Pozvánky na prednášky.
105A VI c19675
Podkady pre štúdium o rozvoji vedného oboru potravinárska mikrobiológia (prednáška Dr. J. Arpaia).
106A VI c19695
Prehľad prednášok v rámci Slovenskej chemickej spoločnosti za rok 1969.
107A VI c19705
Prehľad prednášok domácich prednášateľov v Slovenskej chemickej spoločnosti za rok 1970.