Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

76A VI a19684
Analytická sekcia
Pozvánka a program ustanovujúcej schôdze odbornej skupiny pre analytickú chémiu.
77A VI a19694
Anorganická sekcia
Zoznam prednášok z 2. štvrťroka 1969; správa o činnosti Anorganickej sekcie
78A VI a1954–19614
Farmaceuticko-biologická sekcia
Pozvánky na pracovné schôdze sekcií; programy pracovných porád.
79A VI a1961–19634
Filmová sekcia
 1961
Zápisnica z výborovej schôdze Filmovej sekcie Slovenskej skupiny Československej spoločnosti chemickej;
 1962
správa o kurze vedecko-dokumentárnej a technickej fotografie; zápisnica z členskej schôdze fotofilmovej sekcie;
 1963
zápisnica z fotofilmovej sekcie.
80A VI a19624
Chromatografická sekcia
Program kurzu poriadaného Chromatografickou sekciou.
81A VI a1966, 19724
Odborná skupina pre organickú chémiu
Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu Odbornej skupiny organickej chémie.
82A VI a19674
Odborná skupina pre termodynamickú chémiu
Pozvánka na schôdzu odbornej skupiny pre termodynamickú chémiu.
83A VI a1966–1967, 1971–19724
Odborná skupina pre výučbu chémie
Pozvánky na prednášky; plán činnosti odbornej skupiny pre výučbu chémie do konca roku 1966.
84A VI as.d.4
Sekcia chémie dreva
Predbežný program neznámeho podujatia.