Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

54A III19593
Správa o výročnom valnom zhromaždení z 2.VII.1959 v Banskej Štiavnici.
55A III19623
Správa z valného zhromaždenia Slovenskej skupiny Československej spoločnosti pri SAV (17.VII.1962); tajomnícka správa; zoznam funkcionárov.
56A III19653
Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.X.1965; pozvánka na valné zhromaždenie.
57A III19683
Príprava XXVI. valného zhromaždenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV (valné zhromaždenie sa nekonalo).
58A III19693
Zápisnica z valného zhromaždenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV z 3.IX.1969.