Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

166A VII b195913
Rozviazanie pracovného pomeru; výkaz mzdy.
167A VII b196013
Odmeny zamestnancom; návrh na prijatie administratívnej sily pre Slovenskú chemickú spoločnosť.
168A VII b196213
Spisy Dr. Brežného; prijatie hospodársko-administratívnej úradníčky.
169A VII b196313
Dôchodková záležitosť Jozefa Šorma.
170A VII b196413
J. Hanulová prijatá do stavu zamestnancov Spoločnosti.
171A VII b196513
Úprava platu zamestnanca.
172A VII b196613
Prijatie prechodného zamestnanca.
173A VII b196713
Návrh na odmenu; rozviazanie pracovného pomeru; úprava platu sekretárke spoločnosti.
174A VII b196813
Návrh na odmenu funkcionárom Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV; žiadosť o uvoľnenie funkcie výkonného redaktora časopisu Chemické zvesti.
175A VII b196913
Odmeny zamestnancom.
176A VII b197013
Žiadosť o úpravu platu; odmeny zamestnancom.
177A VII b197113
Odmeny zamestnancom; stranícke posudky.