Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

178A VIII195414
Správa zo zahraničnej cesty do Maďarska.
179A VIII195514
Správa o účasti na Chemickom kongrese v Maďarsku.
180A VIII195614
Správa zo zahraničnej cesty do NDR.
181A VIII195814
Správa o účasti na IV. naukovom zjazde farmaceutickom v Gdansku.
182A VIII196014
Blahoželania významným funkcionárom; pozdrav z príležitosti 20-ročného trvania spoločnosti; kondolencie; korešpondencia so zahraničnými partnermi.
183A VIII196114
Pozvánka na kolokvium; účasť na zjazde IUPAC v Montreali.
184A VIII196214
Korešpondencia so zahraničnými partnermi; zastúpenie na valnom zhromaždení IUPAC; návšteva sovietskych hostí; pozvánka na XIX. celoštátny zjazd Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV v Brne.
185A VIII196314
Pozvánka na stretnutie zástupcov chemických spoločností socialistických krajín; príprava XX. zjazdu chemikov v Žiline; organizácia kurzu oscilografická polarografia.
186A VIII196414
Zastupovanie Slovenskej skupiny pri SAV na zasadnutí Chemických spoločností socialistických štátov v Budapešti; korešpondencia so zahraničím; blahoželanie akad. Vašátkovi.
187A VIII196514
Nominácia Plška mimoriadnym členom do komisie IUPAC; korešpondencia so zahraničím; príprava 100. výročia založenia Československej spoločnosti chemickej; organizačná príprava sympózia o kvasinkách.
188A VIII196614
Návrh na zahraničné styky; korešpondencia so zahraničím; blahoželanie k šesťdesiatinám prof. Gašparíkovi; príprava I. celoštátneho zjazdu v Banskej Štiavnici na tému Nové smery v potravinárskej a agrikulturárnej chémii a technológii; zoznam zúčastnených za Slovenskú skupinu na jubilejnom zjazde v Prahe (100. výročie Československej spoločnosti chemickej).
189A VIII196714
Smútočný prejav prof. Gregora nad rakvou Heyrovského; správa o návšteve prof. L. Mariona v Bratislave; hodnotenie oscilometrického sympózia po organizačnej stránke.
190A VIII196815
Správa o pobyte prof. Güntera Schnatske z Bonnu; organizačná príprava XXIII. celoštátneho zjazdu chemikov v Nitre.
191A VIII196915
Organizačná príprava neuskutočneného XXIII. celoštátneho zjazdu chemikov v Nitre z 1968 na r. 1969.
192A VIII197015
Pozvánka na schôdzu Českej a Slovenskej spoločnosti pre priemyslovú chémiu; správy o novozaložených spoločnostiach; zahraničná korešpondencia.
193A VIII197115
Založenie špecializovaných odborných názvoslovných komisií; blahoželanie k životnému jubileu K. Šiškovi.