Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

85A VI b19604
Rozšírenie publikačnej činnosti časopisu Chemické zvesti.
86A VI b19624
Prehľad a charakteristika chemických časopisov.
87A VI b19664
Žiadosť o zvýšenie nákladu knihy „YEASTS“, Proceeding of the Symposium of YEASTS.
88A VI b19674
Menovanie redaktorov, redakčnej rady a redakčného kruhu Chemických zvestí.
89A VI b19684
Zmeny v redakčnej rade a v redakčnom kruhu Chemických zvestí.
90A VI b19704
Zápisnice z porád redakčného kruhu a redakčnej rady Chemických zvestí.
91A VI b19714
Návrh na štruktúru referatívneho chemického časopisu v národnom jazyku.
92A VI b19724
Záznamy z porád komisie pre prípravu časopisu Chémia.
93A VI b19734
Odsúhlasenie vydávania časopisu Chémia; zaradenie časopisu Chémia do edičného plánu na r. 1974.
94A VI b19744
Články o výučbe chémie.