Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

646VI195562
K poznaniu devätnásteho storočia – anotácia B. Kostického na prácu J. Mésároša: K problematike prežitkov feudalizmu na Slovensku v druhej polovici XIX. storočia (Kultúrny život, č. 40).
647VI195562
Návrh na ocenenie práce J. Mésároš: K problémom prežitkov feudalizmu na Slovensku v druhej polovici XIX. storočia v súťaži SAV.
648VI196662
D. Rapant: podpora J. Mésároša v odbornej polemike s maďarskou historičkou Andicsovou.
649VI196762
M. Gosiorovský a Ľ. Holotík: posudky rukopisu syntetického diela Dejiny Slovenska II vypracovaného pod vedením J. Mésároša.
650VI197262
P. Hapák: recenzný posudok textov J. Mésároša v publikácii Slovensko 1 – dejiny.
651VI199162
Návrh na členstvo J. Mésároša v Česko-slovenskej učenej spoločnosti.
652VI199162
O Štúrovi – článok o seminári k 135. výročiu Štúrovej smrti (týždenník Vpred, č. 7).
653VI199362
List M. Kropiláka šéfredaktorovi Pravdy s poďakovaním za uverejnenie rozhovoru J. Mésároša s M. Holubom o maďarizácii.
654VI199662
L. Deák: posudok na pripravovanú publikáciu J. Mésároša: Uhorsko a spolužitie jeho národov.