Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

631Vs.d.62
Portréty J. Mésároša. [ 10 ks ]
632Vs.d.62
Rodinné fotografie s manželkou a dcérou; fotografie z pohrebu. [ 19 ks ]
633V195662
Fotografia z pracoviska ČSAV v Budapešti s K. Štolmannom. [ 1 ks ]
634V196562
S kolegami na ceste na Svetový kongres historikov do Viedne. [ 2 ks ]
635V196562
S kolegami v parku kaštieľa v Uhrovci. [ 1 ks ]
636V196562
S Ľ. Holotíkom a M. Kropilákom v Smoleniciach. [ 1 ks ]
637V196662
Konferencia o idei slovanskej vzájomnosti v Smoleniciach. [ 2 ks ]
638V196962
Konferencia k 100. výročiu smrti Š. Moysesa v Smoleniciach. [ 2 ks ]
639V1971 (?)62
S J. Puršom v Smoleniciach. [ 1 ks ]
640V199162
S J. Števčekom. [ 1 ks ]
641V199462
Konferencia o M. Čulenovi. [ 2 ks ]
642Vs.d.62
S M. Kropilákom. [ 2 ks ]
643Vs.d.62
S kolegami v Historickom ústave SAV. [ 3 ks ]
644V1976–198362
Fotografie z pôsobenia v Slovenskom národnom múzeu. [ 30 ks ]
645Vs.d.62
Bližšie neurčené fotografie. [ 13 ks ]