Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

292IB2195314
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentai – recenzia (Historický časopis, 1).
293IB2195314
J. Révai: „Marx a maďarská revolúcia“ – recenzia (Historický časopis, 1).
294IB2195314
P. Pach Zsigmond: „K problémom pôvodnej akumulácie kapitálu v Uhorsku“ – recenzia (Historický časopis, 1).
295IB2195314
A. Markuš: „Sedliacke povstanie v Zemplíne“ – recenzia (Historický časopis, 1).
296IB2195414
E. Sereni: „Vývoj kapitalizmu na italské vesnici 1860–1900“ – recenzia (Historický časopis, 2).
297IB2195414
D. Rapant: „Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831“ – recenzia (Historický časopis, 2).
298IB2195414
P. Simon: „A századforduló földmunkás – ée szegényparasztmozgalmai 1891–1907“ – recenzia.
299IB2195814
J. Nichtweiss: „Das Bauerlegen in Mecklenburg“ – recenzia (Historický časopis).
300IB2195914
J. Béder: „Spoločnosť česko-slovanská a Slovanský ústav v Bratislave v rokoch 1835–40“ – recenzia (Historický časopis, 7).
301IB2195914
K. Rebro: „Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II.“ – posudok a recenzia (Naša veda).
302IB2196014
T. Kolossa: „Adatok az agrárproletariátus arányaihoz és öszsettételéhez az Osztrák-Magyar Monarchiában“ – recenzia (Historický časopis, 8).
303IB2196014
Sashegyi: „Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon 1849–1867“ – recenzia (Historický časopis, 8).
304IB2196814
M. Štilla: „Znievske gymnázium. K stému výročiu jeho vzniku.“ – recenzia (Historický časopis, 16).
305IB2196814
„20 rokov vydavateľstva Tatran – bibliografický súpis kníh 1947–67“ – recenzia (Historický časopis, 16).
306IB2197014
V. Mináč: „Dúchanie do pahrieb“ – recenzia (Nové slovo, č. 23).
307IB2197114
K. Hanzlíček: „Spomienky na začiatky robotníckeho hnutia v Bratislave“ – recenzia (Historický časopis, 19).