Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

386IE18–51
Texty k Dejinám Slovenska;18–21
texty do Přehledu dějin Československa;22–25
excerptá; výstrižky; xerokópie článkov o osobnostiach slovenského kultúrneho života (A. A. Baník, J. Botto, M. Čulen, Š. M. Daxner, I. Dérer, J. M. Hurban, N. Juriga, J. Kollár, K. Kuzmány, Š. Moyses, V. Paulíny-Tóth, Š. Széchényi, M. R. Štefánik, Ľ. Štúr, S. Vajanský, R. W. Seton Watson (S. Viator));26–28
štatistické údaje o národnostnom zložení a zamestnaní obyvateľstva monarchie; ročenky nitrianskych gymnázií v 19. a 20. stor.; o poľnohospodárstve v 2. polovici 19. storočia; o počte závodov a zamestnancov; o počte dobytka podľa veľkosti hospodárstiev; o pracovnom a triednom preskupení obyvateľstva vplyvom priemyslu v 1. polovici 20. storočia; výkaz urbárskych, poddanských a želiarskych usadlostí z r. 1847; štatistická príručka monarchie z r. 1852 ai.;29–31
novinové výstrižky a excerptá zo slovenských novín 19.–20. stor.;32–33
heslá pre Encyklopédiu Slovenska a Maticu slovenskú;34
urbárske spory podľa obcí;35–37
fotokópie osobností a významných budov spoločenského a kultúrneho života Slovákov, do Přehledu dějin Československa;38–41
vystúpenia slovenských poslancov v Uhorskom sneme 1905–1917;42
poslanci v uhorskom parlamente o Slovákoch; dokumenty k slovenskému sociálno-demokratickému hnutiu pred 1. svetovou vojnou; podklady k Historickému atlasu ČSSR; politické strany v Uhorsku; slovenská politika v 90. rokoch 19. storočia;43
uhorské zákony 1848–49; prepis latinského textu o osudoch nitrianskeho biskupstva; výpisky o obci Čaka; podklady k práci o Bratislave; excerptá k vývoju po r. 1867; o obyvateľstve v r. 1780–1848;44
Maďari a Slováci; panslavizmus; dokumenty a pramene 1890–1918; prepisy z pozostalosti Zsambokretyovcov; francúzska revolúcia a Slováci; podklady pre rozhlasovú reláciu o prežitkoch feudalizmu; osnova slovenských častí diela Hospodárske dejiny Československa II; podklady k prejavu A. Dubčeka v Uhrovci r. 1990; stanoviská historikov, pracovníkov kultúry a politických predstaviteľov k udalostiam 21.VIII.1968;45
rôzne výpisky, poznámky a koncepty k jednotlivým štúdiám a článkom.46–51