Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

387IIA11955–197152
Člen Komisie pre dejiny Rakúsko-Uhorska v období kapitalizmu pri Československej historickej spoločnosti; člen Koordinačnej komisie pre dejiny kapitalizmu v ČSR pri VI. sekcii ČSAV; člen Československo-juhoslovanskej historickej komisie; spolupráca s Historickým ústavom ČSAV – člen redakčnej rady II. dielu Prehľadu československej dejín; člen redakčnej rady Správ Československej spoločnosti historickej; člen redakčnej rady Historického atlasu ČSSR.