Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

412IIIA1923–200656
Krstný list; vysvedčenia o vysokoškolských skúškach a z VUML-u; vojenský list; oznámenie o úmrtí; občiansky preukaz; vodičský preukaz; legitimácia Spolku slovenských spisovateľov; člena ROH; Zväz československo-sovietskeho priateľstva; Československý zväz telesnej výchovy; Zväzu pre spoluprácu s armádou; Slovenskej historickej spoločnosti; preukazy z knižníc; Stálej konferencie slovenskej inteligencie; Slovenského zväzu záhradkárov.