Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

425IV196757
Adamík, P. – Nadlak. [ 3 ks ]
426IV197157
Aleksova, B. – Skopje. [ 1 ks ]
427IV199057
Ambruš, J. – Bratislava. [ 2 ks ]
428IV197957
Bajkay, V. – Tekovské Lužany. [ 1 ks ]
429IV196657
Banco, J. – Parnkofen. [ 1 ks ]
430IV1990–199557
Bányai, I. – Levice. [ 4 ks ]
431IV196757
Bart, B. – Bruxelles. [ 2 ks ]
432IV198557
Bartoš, J. – Levice. [ 1 ks ]
433IV195957
Berger, D. – Wittgensdorf. [ 1 ks ]
434IV199557
Bobová – Prakovce. [ 2 ks ]
435IV199057
Bokesová, M. – Bratislava. [ 1 ks ]
436IVs.d.57
Botlo – (?). [ 1 ks ]
437IV197157
Čajka, J. – Žilina. [ 2 ks ]
438IV197357
Červinka, J. – Bratislava. [ 1 ks ]
439IV196457
Československá historická společnost – Praha. [ 1 ks ]
440IV1957–196557
Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí – Praha. [ 5 ks ]
441IV199457
Deonotus, T. – (?). [ 1 ks ]
442IV195757
Dérer, I. – Praha. [ 1 ks ]
443IV196857
Dubnický, J. – Janské Koupele u Opavy. [ 1 ks ]
444IV198757
Dudek, F. – Praha. [ 2 ks ]
445IV196857
Encyklopedický kabinet SAV – Bratislava. [ 1 ks ]
446IV199157
Falťan, S. – Bratislava. [ 1 ks ]
447IV196157
Filip, J. – Praha. [ 1 ks ]
448IV196857
Fišer, I. R. – ZSSR. [ 1 ks ]
449IV199457
Floránová, K. – Bratislava. [ 1 ks ]
450IV197658
Geist, K. – Bernau. [ 1 ks ]
451IV200658
Galovič, D. a K. – Krásna Hôrka. [ 1 ks ]
452IV196658
Gašparík, M. – Bratislava. [ 1 ks ]
453IV196758
Gavrilovič, S. – Novi Sad. [ 1 ks ]
454IV196658
Gregor, M. – Bratislava. [ 1 ks ]
455IV199258
Greman, V. – Lehota pod Vtáčnikom. [ 1 ks ]
456IV1968–197558
Gromada, T. V. – Glen Rock (New Jersey). [ 5 ks ]
457IV196858
Gymnázium Znievske – Kláštor pod Znievom. [ 1 ks ]
458IV200458
Habovštiak, A. – Bratislava. [ 1 ks ]
459IV199058
Halaga, O. – Košice. [ 1 ks ]
460IV1986–200658
Haluzová, T. – Praha. [ 4 ks ]
461IV197158
Hanák, P. – Budapešť. [ 2 ks ]
462IV199358
Hanula, K. – Bratislava. [ 1 ks ]
463IV198858
Hanušin, J. – Trenčín. [ 3 ks ]
464IV196358
Hanzó, L. – Szarvaš. [ 1 ks ]
465IV199758
Helsinské občianske zhromaždenie – Bratislava. [ 1 ks ]
466IV196458
Historica zborník – Praha. [ 1 ks ]
467IV1980–200358
Historický ústav SAV – Bratislava. [ 2 ks ]
468IV1957–195858
Historický ústav ČSAV – Praha. [ 7 ks ]
469IV1969–197158
Holdoš, L. – Havana. [ 2 ks ]
470IV1967–198158
Holotík, Ľ. a Holotíková, Z. – Bratislava. [ 11 ks + 8 príl. ]
471IV198958
Horváth, P. – Bratislava. [ 1 ks ]
472IV1974–197558
Hroch, M. – Praha. [ 2 ks ]
473IV196758
Hübl, M. – (?). [ 1 ks + 1 príl. ]
474IV1964–196558
Cherestesiu, V. – Cluj. [ 6 ks ]
475IV2001–200658
Chrenka, I. – Bratislava. [ 2 ks ]
476IV195658
Iľko, V. I. – Užhorod. [ 2 ks ]
477IV199058
Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei – Gorizia. [ 1 ks ]
478IV1957–199358
Jablonický, J. – Bratislava. [ 3 ks + 2 príl. ]
479IV197158
Janek, J. – Jur pri Bratislave. [ 1 ks ]
480IV196758
Jirásek – Brno. [ 1 ks ]
481IV200358
Kamenec, I. – Bratislava. [ 1 ks ]
482IV197058
Kamhal, J. – Zvolen. [ 1 ks ]
483IV196558
Kartografický a reprodukční ústav – Praha. [ 1 ks ]
484IV196858
Kedrovič – (?). [ 1 ks ]
485IV196758
Kemény, G. – Budapešť. [ 2 ks ]
486IV196858
Klub priateľov Matice Slovenskej – Čaka. [ 1 ks ]
487IVs.d.58
Kohút – (?). [ 1 ks ]
488IV1961–196358
Kolomiec, I. G. – Tomsk. [ 3 ks ]
489IV2001–200458
Koprda, L. – Bratislava. [ 2 ks ]
490IV196358
Kořalka, J. – Praha. [ 2 ks ]
491IV196859
Kováč, D. – Münster. [ 1 ks ]
492IV197459
Krajská správa zboru národnej bezpečnosti – Bratislava. [ 1 ks ]
493IV199059
Križanová-Brindzová, H. – Bratislava. [ 1 ks ]
494IV1967–199559
Kropilák, M. – Bratislava. [ 16 ks ]
495IV197859
Krúžok historikov v Komárne – Komárno. [ 1 ks ]
496IV196759
Kubaschek, E. – Mníchov. [ 4 ks ]
497IV199159
Kultúrne a informačné stredisko ČSFR – Budapešť. [ 1 ks ]
498IV197159
Kuruc, A. – Martin. [ 1 ks ]
499IV197159
Kutnar, F. – Praha. [ 3 ks ]
500IV197159
Muraško – Moskva. [ 2 ks ]
501IV197259
Lehotská, D. – Bratislava. [ 1 ks ]
502IV1965–196859
Lewandowski, J. – Varšava. [ 9 ks ]
503IV199259
Lichardus, B. – Bratislava. [ 1 ks ]
504IV200359
Lipták, Ľ. – Bratislava. [ 1 ks ]
505IV196859
Lom, F. – Praha. [ 1 ks ]
506IV1980–198359
Macek, J. – Praha. [ 3 ks ]
507IV1958–199159
Maďarská akadémia vied (Historický ústav) – Budapešť. [ 2 ks ]
508IV199559
Maďarsko-slovenská kultúrna nadácia – Budapešť. [ 1 ks ]
509IV197959
Maruniaková, A. – Martin. [ 1 ks ]
510IVs.d.59
Matica chorvátska – (?). [ 1 ks ]
511IV1961–200559
Matica slovenská – Martin. [ 24 ks ]
512IV196659
Maťovčík, A. – Martin. [ 4 ks + 1 príl. ]
513IV1967–197859
Matula, V. – Moskva. [ 8 ks ]
514IV199159
Medzinárodná účastinná spoločnosť Bradlo – Bratislava. [ 1 ks ]
515IV199659
Medzištátna komisia historikov Slovenska a Rumunska – Bratislava. [ 1 ks ]
516IV196859
Melik, V. – Košice, Ľublana. [ 3 ks ]
517IV196359
Mérey, K. – Pécs. [ 2 ks ]
518IV195859
Mésárošová, M. (manželka) – (?). [ 5 ks ]
519IVs.d.59
Mészáros, J. a M. – (?). [ 3 ks ]
520IV1997–199859
Minár, I. – Bratislava. [ 3 ks ]
521IV1990, 199559
Minister kultúry SR – Bratislava. [ 2 ks ]
522IV196259
Ministerstvo školstva a kultúry ČSSR – Praha. [ 1 ks ]
523IV199659
Ministerstvo školstva SR – Bratislava. [ 1 ks ]
524IV200359
Molnárová – Banská Bystrica. [ 1 ks ]
525IV196259
Múzeum Slovenskej republiky rád – Prešov. [ 1 ks ]
526IVs.d.59
Naď, V. – (?). [ 1 ks ]
527IV196459
Nakladateľstvo politickej literatúry – Praha. [ 1 ks ]
528IV1966–196759
Nakladateľstvo Svoboda – Praha. [ 3 ks ]
529IV199859
Národná rada SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie – Bratislava. [ 1 ks ]
530IV196759
Národný komitét historikov ZSSR – Moskva. [ 1 ks ]
531IV199159
Národný komitét maďarských historikov – Budapešť. [ 4 ks ]
532IV199359
New Yorkská akadémia vied – New York. [ 1 ks ]
533IV1966–199459
Novotný, J. – Praha. [ 18 ks ]
534IV1993–199559
Obecný úrad – Brodské. [ 2 ks ]
535IV1968–197359
Okresný archív Senica – Skalica. [ 3 ks ]
536IV196860
Okresný národný výbor, odbor kultúry – Trnava. [ 1 ks ]
537IV198660
Ormisová, M. – Bratislava. [ 1 ks ]
538IV1966–196760
Osvetová beseda – Hlboké. [ 3 ks ]
539IV196560
Osvetový dom – Ružomberok. [ 1 ks ]
540IV196860
Osvetový ústav – Bratislava. [ 1 ks ]
541IV199460
Parenička, P. – Martin. [ 2 ks + 2 príl. ]
542IV197860
Paul, D. W. – (?). [ 1 ks ]
543IV196560
Paulíny, Á. – Marburg. [ 1 ks ]
544IVs.d.60
Petrík, V. – Bratislava. [ 1 ks ]
545IVs.d.60
Petrová, A. – (?). [ 1 ks ]
546IV199260
Pill, F. – Trnava. [ 1 ks ]
547IV200460
Pisoň, Š. – Bratislava. [ 1 ks ]
548IV197060
Plevza, V. – Bratislava. [ 1 ks ]
549IVs.d.60
Popovič, M. – Prešov. [ 1 ks ]
550IVs.d.60
Potocký, P. – (?). [ 1 ks ]
551IV196860
Povereníctvo SNR pre kultúru a informácie – Bratislava. [ 1 ks ]
552IVs.d.60
Prikryl, Ľ. – Žilina. [ 1 ks ]
553IV1958–198960
Purš, J. – Praha. [ 10 ks ]
554IV1968–197760
Rebro, K. – Praha. [ 3 ks ]
555IV196860
Redakcia Jahrbücher für Geschichte Osteuropas – Mníchov. [ 1 ks ]
556IV196760
Redakcia für Wirtschaftsgeschichte – (?). [ 1 ks ]
557IV196760
Richter, L. – Berlín. [ 1 ks ]
558IV1973–198960
Rodina Mésárošova (sestra, vnuci) – Dolný Pial, Zemplínska Šírava. [ 4 ks ]
559IV198260
Rosenbaum, K. – Bratislava. [ 2 ks + 1 príl. ]
560IV1968–197660
Sedlák, I. – Martin, Prešov. [ 2 ks ]
561IV196560
Scheibert, P. – Marburg. [ 2 ks ]
562IV1956–199560
Slovenská akadémia vied (predsedníctvo) – Bratislava. [ 5 ks ]
563IVs.d.60
Slovenská filmová tvorba ALEF – Bratislava. [ 1 ks ]
564IV1988–199360
Slovenská historická spoločnosť – Bratislava. [ 2 ks ]
565IV1993–199560
Slovenské národné múzeum – Bratislava. [ 3 ks ]
566IV1989–199260
Slovenské pohľady – Bratislava. [ 3 ks ]
567IV1971–199060
Slovenské poľnohospodárske múzeum – Nitra. [ 2 ks ]
568IV196560
Slovenské ústredie knižnej kultúry – Bratislava. [ 1 ks ]
569IV1997–199860
Slovenský inštitút – Viedeň. [ 2 ks ]
570IV1963–199360
Slovenský literárny fond – Bratislava. [ 3 ks ]
571IV196860
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti – Bratislava. [ 1 ks ]
572IV1966–196860
Socialistická akadémia – Praha. [ 6 ks ]
573IV1962–199360
Spira, Gy. – Budapešť. [ 12 ks ]
574IV200360
Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene – Bratislava. [ 1 ks ]
575IV199060
Spolok pre šírenie vedeckých poznatkov – Pécs. [ 2 ks ]
576IV199860
Spolok slovenských spisovateľov – Bratislava. [ 1 ks ]
577IV197160
Stefanescu, S. – Bukurešť. [ 2 ks ]
578IV197660
Sugar, P. F. – Seattle. [ 2 ks ]
579IV1991–199260
Svoboda, B. – Košice. [ 3 ks ]
580IV198660
Šalaga, M. – Bratislava. [ 1 ks ]
581IV1968–197261
Šebjanič, F. – Ľubľana. [ 3 ks ]
582IV199561
Škvarna, D. – Bratislava. [ 1 ks ]
583IV1971–200361
Štilla, M. – Banská Bystrica. [ 7 ks ]
584IV195761
Štollmann, K. – Budapešť. [ 1 ks ]
585IV196661
Šustrová, L. – Bratislava. [ 1 ks ]
586IVs.d.61
Ťažký, A. – Bratislava. [ 1 ks ]
587IV1979–198361
Tibenský, J. – Bratislava. [ 3 ks ]
588IV196461
Tolnay, Gy. – Budapešť. [ 1 ks ]
589IV199361
Trachta, J. – Bratislava. [ 1 ks ]
590IV200261
Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska – Bratislava. [ 1 ks ]
591IV197261
Univerzita Indiana – Bloomington. [ 2 ks ]
592IV199261
Univerzita Johanna Kepplera – Linz. [ 2 ks ]
593IV196961
Univerzita Komenského – Bratislava. [ 1 ks ]
594IV199261
Univerzita M. Bela – Banská Bystrica. [ 1 ks ]
595IV196861
Univerzita Minnesota – Minneapolis. [ 1 ks ]
596IV196561
Univerzita Pécs – Pécs. [ 1 ks ]
597IV1965–196661
Univerzita Philipps – Marburg. [ 2 ks ]
598IV200261
Univerzita prešovská – Prešov. [ 1 ks ]
599IV1971–197261
Univerzita Washington – Seattle. [ 3 ks ]
600IV196861
Univerzita viedenská – Viedeň. [ 4 ks ]
601IV199261
Úrad krajinskej vlády Burgenlandu – Eisenstadt. [ 1 ks ]
602IV197061
Ústav národných dejín – Skopje. [ 1 ks ]
603IV197661
Urban, Z. – Praha. [ 6 ks + 1 príl. ]
604IV196661
Ústav slovenskej literatúry SAV – Bratislava. [ 1 ks ]
605IV196661
Ústredná správa geodézie a kartografie – Praha. [ 1 ks ]
606IV197261
Ústredný výbor KSS – Bratislava. [ 2 ks + 2 príl. ]
607IV196961
Valenta, J. – Praha. [ 1 ks ]
608IV198461
Vantuch, A. – Praha. [ 1 ks ]
609IVs.d.61
Varga, A. – Budapešť. [ 1 ks ]
610IV1998–199961
Veľvyslanectvo SR vo Veľkej Británii a Severnom Írsku – Londýn. [ 2 ks + 1 pr. ]
611IV199761
Veľvyslanectvo SR v Rakúsku – Viedeň. [ 1 ks ]
612IVs.d.61
Video Orava – (?). [ 1 ks ]
613IVs.d.61
Víglaš, V. – Čaka. [ 8 ks ]
614IV197261
Výbor pre pripomienku 500. výročia narodenia J. Dóžu – Budapešť. [ 2 ks ]
615IV196761
Vydavateľstvo Mladé letá – Bratislava. [ 1 ks ]
616IV1965–197361
Vydavateľstvo Obzor – Bratislava. [ 4 ks ]
617IV197061
Vydavateľstvo novín a kníh Obzor – Novi Sad. [ 1 ks + 1 príl. ]
618IV1962–197161
Vydavateľstvo Osveta – Martin. [ 10 ks ]
619IV196761
Vydavateľstvo Pravda – Bratislava. [ 1 ks + 1 príl. ]
620IV1957–196861
Vydavateľstvo SAV – Bratislava. [ 6 ks ]
621IV196661
Výskumný ústav pedagogický – Bratislava. [ 1 ks ]
622IV196561
Výskumný ústav poľnohospodárskeho staviteľstva – Bratislava. [ 1 ks ]
623IV196761
Výskumný ústav pre vysokoškolské vzdelávanie – Budapešť. [ 1 ks ]
624IV196761
Vysoká škola politická ÚV KSČ – Praha. [ 1 ks ]
625IV199561
Zuberec, V. – Bratislava. [ 1 ks ]
626IV197161
Žihlavský, P. – Bratislava. [ 1 ks ]
627IV198061
Žišková, M. – Bratislava. [ 1 ks ]
628IV196561
Žitňanský, J. – Levice. [ 2 ks ]
629IV1973–200662
Gratulácie k jubileám. [ 25 ks ]
630IV1956–200462
Korešpondencia neurčená, anonymy. [ 32 ks ]