Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

420IIICH1950–196957
PhDr. – oznámenie o pripustení k rigoróznym skúškam, práca „Vplyv sociálneho prostredia na školský prospech žiaka“, diplom; CSc. – žiadosť o pripustenie k obhajobe a oslobodenie od skúšok z odboru a z dialektického a historického materializmu, tézy kandidátskej práce, posudky, zápisnica z obhajoby, vysvedčenia o skúškach z ruského a nemeckého jazyka, diplom; DrSc. - tézy doktorskej práce, posudky, diplom.