Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

414IIIC1969–199756
Menovanie i odvolanie za člena Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností a za riaditeľa Historického ústavu SAV; menovanie za člena Slovenského národného komitétu historikov; za predsedu stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác; za člena oponentskej rady úlohy „Elementárne školstvo na Slovensku na prahu reforiem“; uvoľnenie z funkcie predsedu Vedeckej komisie histórie pre výskum dejín Rakúsko-Uhorska; z funkcie predsedu Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác.