Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mésároš, Július
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

388IIA21954–200052–53
Historický ústav SAV: vedecký tajomník; vedúci Oddelenia novších dejín; riaditeľ ústavu; člen mnohých odborných komisií; školiteľ ašpirantov; člen skúšobných komisií; člen Vedeckej komisie histórie SAV.