Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

480V27
Portréty.
481V1984, 198927
Fotografie z maturitných stretnutí.
482V1957–197528–29
Fotografie a albumy zo služobných ciest v Rakúsku, Rumunsku, Nemecku, Bulharsku, ZSSR, Švajčiarsku.